Działalność i członkostwo

  1. Członkostwo w International Society for Knowledge Organization (ISKO),
  2. Członek zarządu Kola Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, działającego przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.
  3. Działalność w Doktoranckim Kole Naukowym „Książka – Informacja – Media”,
  4. Współpraca z Towarzystwem Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu,

 

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×