Prelekcje

  1. Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie prelekcji skierowanej do bibliotekarzy nt Enssib czyli  École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (pol. Krajowa Szkoła Wyższa Nauk o Informacji i Bibliotekach), prelekcja odbyła się 17 lipca w sali nr 8 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.
  2. Autorskie przygotowanie imprezy „Webinarium : Nauczyciel w sieci„
    w ramach  XII Festiwalu Nauki i Sztuki, 23 kwietnia 2012. Warsztaty dotyczyły Otwartych Zasobów Edukacyjnych i skierowane były głównie do nauczycieli szkół średnich w regionie.
  3. Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie warsztatów w ramach Tygodnia Bibliotek na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych. Tematem zajęć był „Prezi – nauka tworzenia efektownych prezentacji multimedialnych”.
  4. Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie zajęć dla pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w zakresie tworzenia efektownych prezentacji multimedialnych w edytorze powiększeniowym Prezi. Warsztaty odbyły się 6 grudnia w Sali nr 10 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.
  5. Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie serii szkoleń dla bibliotekarzy Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, z obsługi Open Source’owego komunikatora online Mibew Messenger.
Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×