Publikacje naukowe

 1. Dominik Mirosław Piotrowski, Cloud Computing as Network Environment in Students Work, [w:] Information World, [S.l.], v. 14, n. 1, p. 191-198, may. 2013. [Dostęp: 04.06.2013] Dostępny w World Wide Web: http://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/11
 2. Dominik Mirosław Piotrowski, Ciekawe oferty edukacyjne polskich instytutów i katedr bibliotekoznawstwa. W: Biuletyn EBIB [online] 2012, nr 7 (134), Polska oferta edukacyjna dla bibliotekarzy – stagnacja czy kreacja? [Dostęp: 20.10.2012] Dostępny w World Wide Web:
  http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/134/134_piotrowski.pdf
 3. Dominik Mirosław Piotrowski, Prawo autorskie oraz domena publiczna (scenariusz zdalnej lekcji z zakresu informatyki z wykorzystaniem środowiska Adobe Connect w szkole ponadgimnazjalnej), Wychowanie na co dzień, nr 3 (222), 2012, S. VII-VIII.
 4. Dominik Mirosław Piotrowski, Konferencja Joomla!, e-doktorant, Nr 4, 2012, S. 10-11.
 5. Dominik Mirosław Piotrowski, BOBCATSSS 2012 w Amsterdamie, Głos Uczelni, R. 21 nr 2, s. 23, 2012.
 6. Dominik Mirosław Piotrowski, Biblioteki Stuttgartu : krótka charakterystyka zastosowania systemów CMS, e-doktorant, Nr 3, 2012, s. 6 – 8.
 7. Dominik Mirosław Piotrowski, Social Media Optimization and Social Media Marketing : on example Facebook’s fanpage of University Library in Torun: www. facebook.com/bu.torun, Finding new ways : proceedings of the 19th BOBCATSSS Symposium, 31 January-2 February 2011 Szombathely, Hungaru / ed. Katalin Bognár Lovász, Zoltász Czövek, Péter Murányi, Sopron : University of West Hungary Press, 2011, s. 112-123, .
 8. Dominik Mirosław Piotrowski, Marketing w mediach społecznych na przykładzie strony społecznościowej Biblioteki Uniwersyteckiej w serwisie Facebook, Folia Toruniensia, t. 11, 2011, s. 135 – 144.
 9. Dominik Mirosław Piotrowski, Archipelag wiedzy, Głos Uczelni, R. 20 nr 5, s. 11, 2011.
 10. Dominik Mirosław Piotrowski. Bibliotekarzu! Strzeż się phishingu! [W:] Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. Nr 4/2010 (113) maj. Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/113/a.php?piotrowski.
 11. Dominik Mirosław Piotrowski, Wdrażanie Systemów Zarządzania Treścią w bibliotekach na przykładzie serwisu BIBLIOTEKI.UMK.PL : system informacyjno-biblioteczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, [w:] Bibliotekarz : uniwersalność i innowacyjność profesji : praca zbiorowa, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009, S. 45-56, il.; summ.
 12. Dominik Mirosław Piotrowski. biblioteki.umk.pl. Głos Uczelni., R. 18 nr 12. 2009. S. 20.
 13. Dominik Mirosław Piotrowski, Zotero : naukowe narzędzie nowej generacji, Toruńskie Studia Bibliologiczne, nr 1. 2009. s. 135 – 146.
 14. Dominik Mirosław Piotrowski. Wdrożenie systemów zarządzania treścią w bibliotekach. [W:] Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. Nr 2/2009 (102) marzec. Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2009/102/a.php?piotrowski.
 15. Dominik Mirosław Piotrowski. Bobcatsss 2009. Głos Uczelni., R. 18 nr 3. 2009. S. 13.
 16. Damian Zalewski, Dominik Piotrowski. Library cafe : organization of groups for library users. [w:] Marketing on information services : 15th Bobcatsss Symposium. Prague 29-31 Jan 2007. Prague : Charles University, 2007. S. 600-601.
Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×