Ukończone kursy

  1. Ukończenie kursu rozszerzonego w ramach projektu „Wzrost:  Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych”
    realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „, 60 godzin 2012 r.
  2. INSTYTUCJE KULTURY XXI, Szkolenie dla pracowników instytucji kultury, 60 godzin, 2012 r.
  3. Odbycie zagranicznych praktyk połączonych z badaniami naukowymi nad Systemami klasy CMS w firmie Atelier Farkas für Kunst und Median (Daxweiler, Niemcy) we wrześniu 2011 r.
  4. Uczestnictwo w Czwartej Międzynarodowej Szkole Letniej, która odbyła się w Hochschule der Medien Stuttgart, Fakultät Information und Kommunikation, 26 – 30 września 2011 r.
  5. Wzięcie udziału w szkoleniu z zakresu obsługi i administracji Open Source’owego Systemu Zarządzania Treścią Liferay, Wydział Matematykii Informatyki, 8 – 9 marca 2011 r.
  6. Ukończenie kursu języka angielskiego na poziomie B1 w wymiarze 60 godzin, Fundacja Amicis Universitatis Nicolai Copernici, sierpień 2011.

 

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×