Biblioteczny intranet – czyli jak zbadać świadomość istnienia intranetu wśród pracowników biblioteki

Biblioteczny intranet – czyli jak zbadać świadomość istnienia intranetu wśród pracowników biblioteki

Czy nasza biblioteka posiada intranet? Jeśli tak, to czy wszyscy pracownicy są świadomi jego istnienia? Jakie czynności mogą wykonywać bibliotekarze w swoim intranecie? W niniejszym poście przyjrzyjmy się tym problemom nieco bliżej.

Intranety posiadają różne funkcje wewnątrz organizacji. Panuje opinia, że jeśli chce się osiągnąć sukces w swojej firmie, to nie obędzie się bez intranetu. Jednak czym tak na prawdę jest intranet? Otóż intranet ma wiele znaczeń, bowiem może być tak prosty jak serwer sieci Web oraz strony HTML lub tak skomplikowany jak kilka wyspecjalizowanych serwerów przetwarzających aplikacje multimedialne, aplikacje działu kadr, systemy wspomagania technicznego czy też oprogramowanie konferencyjne. Przy czym w intranecie mogą znajdować się dane różnych rodzajów, np:

 • strony HTML,
 • dokumenty tekstowe,
 • multimedia w tym dźwięki i video.
 • kalendarze i aktualne wydarzenia,
 • baza danych klientów wraz z systemem CRM,
 • etc.

Jaka jest różnica między Internetem a intranetem?

Główna różnica między Internetem a intranetem polega na tym, że węzeł Internetu skierowany jest na zewnątrz organizacji, natomiast węzeł intranetu wykorzystywany jest wewnątrz organizacji. Intranet korzysta z serwera Web, lecz w przeciwności do Internetu, może być podłączony tylko do lokalnej sieci np. biblioteki. Intranet korzysta z narzędzi oraz standardów Internetu w celu tworzenia infrastruktury, która jest dostępna jedynie dla użytkowników jednej organizacji. Oznacza to, że użytkownicy takiej wewnętrznej sieci mogą uzyskać dostęp do Internetu, natomiast osoby z zewnątrz nie  mogą korzystać z ich zasobów.

Intranet biblioteczny

Tak jak biblioteka zakłada węzeł Internetu w celu zaspokajania potrzeb swoich czytelników, tak celem założenia węzła intranetu jest zaspokojenie potrzeb samych pracowników biblioteki. Intranet w bibliotece może posiadać wiele ról, albowiem biblioteki mogą dodać do intranetu wiele funkcjonalności, np:

 • interaktywne fora dyskusyjne,
 • systemy do współpracy w zespołach,
 • mechanizmy publikacji specjalistycznych aktualności.

Z założenia intranet w bibliotece powinien być platformą ułatwiającą zarządzanie i pozwalającą na komunikowanie się poszczególnych oddziałów i sekcji oraz przechowywanie „wiedzy korporacyjnej” nt. dziejących się tu procesów decyzyjnych i usługowych. Dla przykładu w dużej bibliotece akademickiej, dzięki platformie intranetowej możliwe jest:

 • sprawdzanie procedur dotyczących systemu bibliotecznego,
 • szukanie informacji o pracownikach,
 • tworzenie bazy najczęściej zadawanych pytań (FAQ),
 • współpraca przy różnych projektach bibliotecznych,
 • sprawdzanie dostępności sal,
 • sprawdzanie dyżurów,
 • sprawdzanie aktualnych wydarzeń,
 • Przegląd lub edycja treści  w swoim dziale,
 • przegląd lub edycja treści dotyczących działalności różnych zespołów,
 • przeglądanie kanałów RSS,
 • przegląd lub edycja różnej dokumentacji,
 • przegląd lub edycja innych treści w Intranecie.

Badania świadomości intranetu bibliotecznego wśród pracowników biblioteki

Oczywiście najlepszy intranet ma sens tylko wtedy, kiedy jest wykorzystywany. Jednak zdarza się, że nie wszyscy bibliotekarze są świadomi istnienia takiego narzędzia lub wykorzystują tylko niektóre funkcjonalności oferowane przez system. W celu uzyskania wiedzy na temat świadomości istnienia intranetu oraz posługiwania się wybranymi funkcjonalnościami można przeprowadzić badania ankietowe posługując się krótkim formularzem. Ankietę taką można wysłać do wszystkich pracowników biblioteki.  Kwestionariusz może zawierać pytania dotyczące:

 • pozycji pracownika w bibliotece,
 • zakresu pracy,
 • świadomości istnienia intranetu,
 • częstotliwości korzystania z intranetu,
 • częstotliwości wykonywania wybranych zadań w intranecie,
 • opinii bibliotekarza na temat zalet i wad bibliotecznego intranetu.
Przykładowy kwestionariusz ankietowy można pobrać tutaj: korzystanie_z_bib_intranetu_ankieta

Bibliografia

 1. Using the Library Intranet to Manage Web Content, Sarah Robbins, Debra Engel, and James Bierman, [w:] Content Management Systems in Libraries: Case Studies, Lee Eden Bradford, Lanham, Md. : Scarecrow Press, 2008.
 2. Tworzenie intranetu, Peter Dyson, Pat Coleman, Len Gilbert, Warszawa : EXIT, cop. 1997.

 

Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarza.
Lubisz to? Kliknij...

No Comments Yet.

Leave a reply

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×