Curatescape – publikacja treści według lokalizacji

Curatescape – publikacja treści według lokalizacji

O Curatescape

C uratescape to stworzony przez The Center for Public History + Digital Humanities at Cleveland State University Department of History, szkielet bazowy (framework) do tworzenia mobilnych witryn internetowych i natywnych aplikacji mobilnych, umożliwiających publikowanie treści w zależności od lokalizacji. Co ciekawe, Cratescape opiera się na systemie Omeka.

Przeznaczeniem Curatescape jest połączenie historycznych tekstów opartych na lokalizacjach geograficznych, a także archiwalnych fotografii i multimediów w celu zbudowania nowej intelektualnej całości lub zilustrowania konkretnej historii. Oprogramowanie dedykowane jest małym i średnim instytucjom kulturalnym i edukacyjnym. Za pomocą Curatescape instytucje te mogą tworzyć przyjazne urządzeniom mobilnym profesjonalne opowieści i wycieczki dotyczące zarówno plenerów jak i eksponatów znajdujących się wewnątrz budynków.

Dr. Mark Souther opowiada o oprogramowaniu Curatescape

Open source oraz płatne usługi

T wórcy oprogramowania Curatescape udostępnili w serwisie GitHub wszystkie komponenty działające po stronie serwera. Są to de facto wtyczki oraz motyw graficzny dla systemu Omeka. Oprócz oprogramowania open source oferowane są również płatne usługi związane z wdrażaniem dużych internetowych projektów oraz natywnych aplikacji mobilnych na odpłatnych licencjach. Niemniej jednak dochody z oferowanych usług przeznaczane są na rozwój otwartego kodu Curatescape.

Wdrożenie Curatescape jako mobilnej witryny internetowej polega na pobraniu systemu Omeka, implementacji Omeka na własnym serwerze, instalacji dodatkowych wtyczek i motywu od Curatescape, dostosowaniu szaty graficznej oraz wprowadzeniu treści i metadanych.

Opowiadanie historii

rchitektura informacji Curatescape kładzie nacisk na opowiadanie historii (ang. storytelling). Dzięki temu podejściu możliwe są odmienne interpretacje historii, a także stworzenie narracji i kontekstu dla różnych wydarzeń, miejsc lub osób. Opowiadanie historii w Curatescape ma na celu interpretację humanistyczną, umożliwiając np. odpowiedzenie na pytanie dlaczego dana osoba podjęła daną czynność.

Architektura opowiadania w Curatescape

P odstawowym elementem treści w Curatescape są pojedyncze opowiadania (ang. Stories). Tak jak Omeka zarządza podstawowymi elementami treści jakimi są pojedyncze dokumenty archiwalne, tak dokumenty archiwalne w Curatescape stanowią jedynie komponenty dla tekstowej historii. Rolą rożnego typu dokumentów jest uzupełnienie oraz zilustrowanie kontekstu i interpretacji opowieści. Opowiadania mogą być łączone w wycieczki (ang. Tours).

Zawartość pojedynczego opowiadania podzielona zostala na ustrukturalizowane pola i sekcje. Zawierają one elementy Dublin Core oraz niestandardowe pola Curatescape Story, tagi, a także pola generowane przez wtyczki, np. sekcje map (w oparciu o OpenStreetMap). Curatescape odpowiednio organizuje wszystkie pola w celu publikacji opowiadania na stronie www.

Anatomy of a Curatescape Story

Anatomy of a Curatescape Story, źródło: https://github.com/CPHDH/Curatescape/wiki/Content-Layout-Guide

Pliki gromadzone w systemie (np. pojedyncze archiwalne zdjęcia) także opisywane są za pomocą zestawu metadanych, dzięki czemu automatycznie tworzone są podpisy dla każdego pliku. Podpisy mogą być wyświetlane na rożne sposoby w zależności od urządzenia i kontekstu.

Wdrożenia Curatescape

O programowanie wdrożone zostało w wielu uniwersytetach, muzeach i instytucjach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. Na oficjalnej stronie Curatescape znajduje się wykaz projektów, które zazwyczaj oprócz podstawowej mobilnej witryny internetowej posiadają również aplikacje dla systemu Android i iOS. Poniżej zaprezentowany został projekt Cleveland Historical stworzony przez Center for Public History + Digital Humanities.

Cleveland Historical ma na celu pokazanie historii miasta Cleveland, poprzez opowieści o ludziach, miejscach i wydarzeniach. Cleveland Historical osadzony jest na mapie, a kolekcje fotografii i nagrań dźwiękowych użytych przy budowie poszczególnych opowieści pochodzą między innymi ze zbiorów The Michael Schwartz Library – Cleveland State University, Cleveland Public Library oraz Cleveland Regional Oral History Collection.

Historyczne Cleveland może być przeglądane wg opowieści (odpowiadającym poszczególnym punktom na mapie) oraz wycieczkom, które składają się z kilku lub kilkunastu opowieści.

Cleveland Historical 2.0,

Cleveland Historical 2.0 dla systemu Android, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dxysolutions.clevelandhistorical

Baza wiedzy

W celu lepszego zapoznania się z oprogramowaniem Curatescape należy odwiedzić dedykowane punkty pomocy oraz skorzystać z dostępnych kanałów komunikacyjnych:

Podsumowanie

C uratescape oferuje ciekawe możliwości w aspekcie tworzenia historycznych wycieczek, wirtualnych ekspozycji i przewodników. Dzięki Curatescape możemy uczestniczyć w kulturze bez względu na to, czy siedzimy w domu przed monitorem, czy też odkrywamy historyczne miejsca za pomocą naszego urządzenia mobilnego. W każdym z tych przypadków otwarte oprogramowanie Curatescape umożliwia nam poznawanie fascynujących opowieści o ludziach oraz wydarzeniach, które ukształtowały historię danego miasta lub krainy.

Bibliografia

  1. About Curatescape: https://curatescape.org/about/
  2. About | Cleveland Historica: https://clevelandhistorical.org/about
  3. Anatomy of a Curatescape Story: http://curatescape.org/anatomy-of-a-curatescape-story/
  4. GitHub – CPHDH/Curatescape: https://github.com/CPHDH/Curatescape
  5. Bonecki, Mateusz. “Jerzy Kmita – interpretacja humanistyczna i społeczno-regulacyjna koncepcja kultury.” Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 1, no. 2 (2012): 178–98: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-af7ce386-852a-48e3-8851-d322af60ee7f

il. wyróżniająca: logo Curatescape, źródło: https://curatescape.org/wp-content/themes/curatescape-twentythirteen-child/images/curatescape-logo-blk-lg.png

 

Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarza
Lubisz to? Kliknij...

No Comments Yet.

Leave a reply

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×