Dlaczego biblioteki powinny implementować aplikacje webowe?

Systemy CMS mogą być zainstalowane w bibliotecznym intranecie i wpływać na efektywność pracy usprawniając proces zarządzania wiedzą. Dzięki aplikacjom webowym możliwe staje się tworzenie przewodników tematycznych, deponowanie dorobku naukowego lub publikowanie otwartych czasopism. Systemy te mogą usprawniać organizacje konferencji bądź służyć jako platforma wymiany międzybibliotecznej.

Systemy zarządzania treścią o otwartym dostępie do kodu źródłowego

Wszystkie wybrane i opisane systemy CMS dostępne są dla bibliotek za darmo | Katalog

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×