Mobilne wycieczki i mapy

Mobilne wycieczki i mapy

Przewodniki i interpretacyjne opowieści

Instytucje dziedzictwa kulturalnego oraz organizacje regionalne, instytucje dydaktyczne i turystyczne mogą wspólnie tworzyć mobilne przewodniki oparte na lokalizacji w celu wyjaśniania kultury i kolekcjonowania opowieści o miejscach, wydarzeniach i osobach związanych z lokalną historią. Wspierają one edukację historyczną, budowanie pamięci, aktywizację publiczności oraz rozwój turystyki kulturowej.

Treści posiadają formę opowiadań cyfrowych (Digital storytelling), które stanowią metodę snucia fascynujących opowieści za pomocą cyfrowych narzędzi. Opowieści są bowiem dla ludzi naturalnym sposobem przekazywania wiedzy. Jeśli zaś idzie o maszyny, to wsparciem dla optymalizacji treści dla komputerów mogą być powiązane dane. Możliwe staje się więc tworzenie semantycznych historycznych reprezentacji cyfrowych, wpisujących się w obszar humanistyki cyfrowej oraz historii w przestrzeni publicznej. 

Dedykowane oprogramowanie

W celu utworzenia wycieczek opartych na lokalizacji można zastosować otwarty tandem Omeka + Curatecape. Rozwiązanie wspiera opowiadanie historii o miejscach poprzez integrację różnego typu treści, tekstu, archiwalnych zdjęć, nagrań video i historii mówionej, oraz dostarczaniu ich w środowisku mobilnym. Innowacyjność Curatescape polega na połączeniu (nałożeniu) różnych warstw informacji (interpretacja humanistyczna, historiografia, georeferencje, taxonomia) z cyfrowym dziedzictwem kulturowym oraz dostarczanie zawartości w środowisku mobilnym. 

Przykłady wdrożeń Omeka + Curatescape

Kuratorowanie miasta – otwarty scenariusz warsztatu

Bibliografia

Lubisz to? Kliknij...
Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×