O autorze

dr Dominik Mirosław Piotrowski – życiorys naukowy

Dominik Mirosław Piotrowski

Tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu bibliologii i informatologii uzyskałem w 2016 roku (praca pt. „Open Source’owe systemy zarządzania treścią jako platforma realizacji elektronicznych usług bibliotecznych”). Rok wcześniej (2015) zakończyłem studia doktoranckie z zakresu bibliologii, prowadzone na Wydziale Nauk Historycznych UMK, pracując pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Głowackiej.

W roku 2009 ukończyłem 2-letnie studia magisterskie (praca pt. „Wdrażanie Open Source’owych Systemów Zarządzania Treścią w bibliotekach na przykładzie serwisu BIBLIOTEKI.UMK.PL. System informacyjno-biblioteczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”). W 2007 r. zakończyłem studia licencjackie (praca pt. „Ocena jakości wybranych elektronicznych czasopism z zakresu grafiki komputerowej”) na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W trakcie studiów przynależałem do działającego przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii – Koła Naukowego Specjalistów Informacji – którego w latach 2007-2009 byłem członkiem zarządu. Posiadam również uprawnienia pedagogiczne, które zdobyłem w Studium Pedagogicznym UMK.

Jednocześnie od 2006 roku pracuję zawodowo w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, początkowo w Dziale Komputeryzacji i Digitalizacji, a obecnie w Oddziale Informacji oraz Oddziale ds. Systemu Bibliotecznego Nowej Generacji na stanowisku starszego kustosza dyplomowanego. W swej pracy zawodowej odpowiedzialny jestem między innymi za usługi informacyjne online, integrację systemów sieciowych, optymalizację mediów społecznościowych oraz zdalne nauczanie.

Od 2013 roku jestem członkiem Zarządu Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, a od roku 2017 jego przewodniczącym. W Kole SBP działam aktywnie na polu popularyzacji bibliotek, książki i czytelnictwa oraz promocji wykonywanego zawodu. Otrzymałem również tytuł Kujawsko-Pomorski Bibliotekarz Roku 2017.

Do mych aktualnych zainteresowań badawczych należą zarządzanie informacją, humanistyka cyfrowa i kuratorstwo cyfrowe oraz otwarta nauka. W wolnych chwilach zajmuję się grafiką komputerową i fotografią cyfrową, a także uczestniczę w różnych wydarzeniach kulturalnych, podróżuję oraz aktywnie działam w ramach społeczności skupionej wokół CMS Joomla!

Publikacje

Książki

 1. Dominik Mirosław Piotrowski, CMS w bibliotekach. Open source’owe systemy zarządzania treścią jako platforma realizacji usług bibliotecznych, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.

Artykuły

 1. Dominik Mirosław Piotrowski, Timeline JS – opowieści oparte na osi czasu, [w:] Informatyka w edukacji : edukacja informatyczna a rozwój społeczeństwa : kształcenie na odległość / redakcja Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020, s. 364-371.
 2. Dominik Mirosław Piotrowski, Web integrator: nowa rola bibliotekarza akademickiego? Toruńskie Studia Bibliologiczne, [S.l.], v. 13, n. 1 (24), s. 247-266. [online] [Dostęp: 27.10.2020] Dostępny w World Wide Web: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSB/article/view/TSB.2020.011.
 3. Paweł Marzec, Dominik Mirosław Piotrowski, Narzędzie analityczne Lighthouse w ocenie jakości wybranych serwisów internetowych bibliotek akademickich w Polsce, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 2018, t. XXVI, nr 24, s. 25-46. [online] [Dostęp: 30.09.2019] Dostępny w World Wide Web: http://www.ptin.us.edu.pl/pelne_teksty/PTINT-2018-2.pdf
 4. Dominik Mirosław Piotrowski, Curatescape – tworzenie historycznych reprezentacji cyfrowych opartych na lokalizacji – oprogramowanie dla humanistów i instytucji dziedzictwa, Archiwa – Kancelarie – Zbiory, nr 9(11), 2018, s. 63-94. [online] [Dostęp: 07.01.2019] Dostępny w World Wide Web: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AKZ/article/view/AKZ.2018.004
 5. Dominik Mirosław Piotrowski, IV Konferencja DARIAH-PL Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa (Toruń, 16-17 listopada 2017 r.). Toruńskie Studia Bibliologiczne, [S.l.], v. 11, n. 1 (20), p. 165-177, cze. 2018. ISSN 2392-1633. [online] [Dostęp: 23.10.2018] Dostępny w World Wide Web: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSB/article/view/TSB.2018.008.
 6. Dominik Mirosław Piotrowski; Grzegorz Marczak. Migracja otwartoźródłowego systemu Liferay Portal w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu – studium przypadku. Toruńskie Studia Bibliologiczne, [S.l.], v. 10, n. 2 (19), p. 111-134, lut. 2018. ISSN 2392-1633. [online] [Dostęp: 14.02.2018] Dostępny w World Wide Web: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSB/article/view/TSB.2017.020
 7. Dominik Mirosław Piotrowski, Pamieć pozostała, Głos Uczelni, R. XXVI (XLII), nr 12 (382), Grudzień, 2017, s. 38. [online] [Dostęp: 20.12.2017] Dostępny w World Wide Web: http://glos.umk.pl/2017/12/GU_12-2017.pdf  
 8. Dominik Mirosław Piotrowski, Barbara Kmiecikowska, Iwona Olińska, FOLIO, OLE oraz TIND, czyli nowoczesne Platformy Usług Bibliotecznych: open source i jego komercjalizacja, W: Biuletyn EBIB [online] 2016, nr 8 (170) [Dostęp: 19.03.2020] Dostępny w World Wide Web: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/164
 9. Dominik Mirosław Piotrowski, Paweł Marzec, Dostępność serwisów internetowych na przykładzie pakietu startowego JBiblioteka, Folia Toruniensia, T. 16, 2016, s. 35-56. [online] [Dostęp: 20.12.2016] Dostępny w World Wide Web: https://repozytorium.umk.pl/handle/item/3932
 10. Dominik Mirosław Piotrowski, Otwartoźródłowe aplikacje CMS w uczelnianym systemie biblioteczno-informacyjnym: Joomla!, Omeka, SubjectPlus, a może Xibo?, W: Biuletyn EBIB [online] 2016, nr 168 [Dostęp: 19.03.2020] Dostępny w World Wide Web: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/190
 11. Dominik Mirosław Piotrowski, Opieka nad grobami, Głos Uczelni, R. 23 nr 8-9, 2014, s. 17 – 18.
 12. Dominik Mirosław Piotrowski, Piotrowski Mirosław (1942-2002), profesor artysta grafik Wydziału Sztuk Pięknych UMKToruński słownik biograficzny. T. 7, 2014, s. 166-168.
 13. Dominik Mirosław Piotrowski, Gromadzenie, zarządzanie, publikacja : narzędzia dla naukowców, Głos Uczelni., R. 23 nr 8-9, 2014, S. 17-18.
 14. Dominik Mirosław Piotrowski, BOBCATSSS 2013 : „From collection to connection : turning libraries inside-out”, (Ankara, 23-25 stycznia 2013 r.)., Toruńskie Studia Bibliologiczne, nr 2. 2013. s.  208-213.
 15. Dominik Mirosław Piotrowski, Cloud Computing as Network Environment in Students Work, [w:] Information World, [S.l.], v. 14, n. 1, p. 191-198, may. 2013. [Dostęp: 04.06.2013] Dostępny w World Wide Web: http://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/251
 16. Dominik Mirosław Piotrowski, Ciekawe oferty edukacyjne polskich instytutów i katedr bibliotekoznawstwa. W: Biuletyn EBIB [online] 2012, nr 7 (134), Polska oferta edukacyjna dla bibliotekarzy – stagnacja czy kreacja? [Dostęp: 19.03.2020] Dostępny w World Wide Web: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/511
 17. Dominik Mirosław Piotrowski, Prawo autorskie oraz domena publiczna (scenariusz zdalnej lekcji z zakresu informatyki z wykorzystaniem środowiska Adobe Connect w szkole ponadgimnazjalnej), Wychowanie na co dzień, nr 3 (222), 2012, S. VII-VIII.
 18. Dominik Mirosław Piotrowski, Konferencja Joomla!, e-doktorant, Nr 4, 2012, S. 10-11.
 19. Dominik Mirosław Piotrowski, BOBCATSSS 2012 w Amsterdamie, Głos Uczelni, R. 21 nr 2, s. 23, 2012.
 20. Dominik Mirosław Piotrowski, Biblioteki Stuttgartu : krótka charakterystyka zastosowania systemów CMS, e-doktorant, Nr 3, 2012, s. 6 – 8.
 21. Dominik Mirosław Piotrowski, Social Media Optimization and Social Media Marketing : on example Facebook’s fanpage of University Library in Torun: www. facebook.com/bu.torun, Finding new ways : proceedings of the 19th BOBCATSSS Symposium, 31 January-2 February 2011 Szombathely, Hungaru / ed. Katalin Bognár Lovász, Zoltász Czövek, Péter Murányi, Sopron : University of West Hungary Press, 2011, s. 112-123.
 22. Dominik Mirosław Piotrowski, Marketing w mediach społecznych na przykładzie strony społecznościowej Biblioteki Uniwersyteckiej w serwisie Facebook, Folia Toruniensia, t. 11, 2011, s. 135 – 144.
 23. Dominik Mirosław Piotrowski, Archipelag wiedzy, Głos Uczelni, R. 20 nr 5, s. 11, 2011.
 24. Dominik Mirosław Piotrowski. Bibliotekarzu! Strzeż się phishingu! [W:] Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. Nr 4/2010 (113) maj. Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/113/a.php?piotrowski.
 25. Dominik Mirosław Piotrowski, Wdrażanie Systemów Zarządzania Treścią w bibliotekach na przykładzie serwisu BIBLIOTEKI.UMK.PL : system informacyjno-biblioteczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, [w:] Bibliotekarz : uniwersalność i innowacyjność profesji : praca zbiorowa, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009, S. 45-56, il.; summ.
 26. Dominik Mirosław Piotrowski. biblioteki.umk.pl. Głos Uczelni., R. 18 nr 12. 2009. S. 20.
 27. Dominik Mirosław Piotrowski, Zotero : naukowe narzędzie nowej generacji, Toruńskie Studia Bibliologiczne, nr 1. 2009. s. 135 – 146.
 28. Dominik Mirosław Piotrowski. Wdrożenie systemów zarządzania treścią w bibliotekach. [W:] Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. Nr 2/2009 (102) marzec. Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2009/102/a.php?piotrowski.
 29. Dominik Mirosław Piotrowski. Bobcatsss 2009. Głos Uczelni., R. 18 nr 3. 2009. S. 13.
 30. Damian Zalewski, Dominik Piotrowski. Library cafe : organization of groups for library users. [w:] Marketing on information services : 15th Bobcatsss Symposium. Prague 29-31 Jan 2007. Prague : Charles University, 2007. S. 600-601.

Udział w konferencjach naukowych

Wygłoszone referaty

 1. Dominik Mirosław Piotrowski, XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek online w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu: wydarzenia, koncepcje, narzędzia, XIII Konferencja “Automatyzacja bibliotek”: Technologie informatyczne w okresie pandemii, 1-2 grudnia 2021,
 2. Dominik Mirosław Piotrowski, Marta Czyżak, Upowszechnianie kolekcji rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu za pomocą otwartego oprogramowania Omeka S na przykładzie wystawyO pożytkach z ksiąg cyfrowych,  TEXTUS ET PICTURA III: Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot studiów interdyscyplinarnych, Toruń, 12-13 grudnia 2019.
 3. Dominik Mirosław Piotrowski, Upowszechnianie wiedzy o zbiorach muzealnych za pomocą otwartych narzędzi do zarządzania treścią: Omeka, CollectiveAccess, Mukurtu czy też Curatescape?, II Sympozjum Muzealnicze pt. MUZEUM WOBEC HUMANISTYKI CYFROWEJ, Toruń, 1-2 marca 2019,
 4. Dominik Mirosław Piotrowski, Paweł Marzec, Narzędzie analityczne Lighthouse w ocenie jakości wybranych serwisów internetowych bibliotek akademickich w Polsce, VII. Ogólnopolska Konferencja Naukowa ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE, Katowice, 29-30 listopada 2018,
 5. Joanna Wołos, Dominik Mirosław Piotrowski, Adam Wereszczyński, Działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w bibliotece akademickiej na przykładzie Koła SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, XVI Konferencja Polskich Bibliotek Prawniczych, Toruń, 14-15 czerwca 2018,
 6. Dominik Mirosław Piotrowski, Curatescape – dostarczanie treści historycznych opartych na lokalizacji – oprogramowanie dla humanistów i instytucji dziedzictwaIV Konferencja DARIAH-PL Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa, Toruń, 16-17 listopada 2017,
 7. Dominik Mirosław Piotrowski, Librarian Integrator: Digital Workplace of a Librarian from the Information and Bibliographic Department of Nicolaus Copernicus University Library in Toruń, The International Symposium on Management of Cultural Heritage and Libraries in Local Governments, Bursa, Turkey, 6-8 September 2017 (referat wygłoszony w środowisku cyfrowym asynchronicznie),
 8. Dominik Mirosław Piotrowski, Cloud Computing as network environment in students work, 21th BOBCATSSS Symposium, Ankara, 23 – 25 January 2013,
 9. Dominik Mirosław Piotrowski, Case Study: biblioteki.umk.pl, Joomla! Day Conference, Poznań 22 – 23 wrzesień 2012,
 10. Dominik Mirosław Piotrowski, Karolina Żernicka, The use of Open Source Content Management Systems to Create the Public Information Bulletin of Polish Libraries: the Example of the Smod.BIB Tool, 20th BOBCATSSS Symposium, Amsterdam, 23 – 25 January 2012,
 11. Dominik Mirosław Piotrowski, Social Media Optimization and Social Media Marketing on example Facebook’s fanpage of University Library in Torun: www.facebook.com/bu.torun, „Finding new ways” 19th BOBCATSSS Symposium, Szombathely, 31 January – 02 February 2011,
 12. Dominik Mirosław Piotrowski, Implementation of Open Source Content Management System in Libraries on example biblioteki.umk.pl : Information Library System Nicolaus Copernicus University,  „Bridging the digital divide: libraries providing access for all?” 18th BOBCATSSS Symposium, Parma 25 – 27 th January 2010,
 13. Dominik Mirosław Piotrowski, Wdrażanie Systemów Zarządzania Treścią w bibliotekach na przykładzie serwisu BIBLIOTEKI.UMK.PL : SYSTEM INFORMACYJNO – BIBLIOTECZNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, „Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Bydgoszcz 14 – 15 maja 2009,
 14. Rafał Jurkowski, Dominik Mirosław Piotrowski, Paweł Wróblewski, Licencje public domain i Creative Commons w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, „Open Access – idea z przyszłością?”, V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Kraków 6 marca 2009,
 15. Paulina Łapińska, Dominik Mirosław Piotrowski, Marta Wontorowska, What do students know about searching in the Internet? – The Information retrieval Course at the Nicolas Copernicus University, 17th BOBCATSSS Symposium, Porto 28-30 th  January 2009,
 16. Paulina Łapińska, Dominik Mirosław Piotrowski, Usability testing for library website, „Providing access to information for everyone”,  16th BOBCATSSS Symposium, Zadar 28-30 th  January 2008,
 17. Damian Zalewski, Dominik Mirosław Piotrowski, Library cafe : organization of groups for library users, „Marketing of information services”, 15th BOBCATSSS Symposium, Prague 29-31 th  January 2007,


Uczestnictwo gościnne (wybrane)

 • Europeana 2021, 10–12 listopada 2021 r.,
 • IGeLU 2021 Virtual Conference, 23-26 sierpnia 2021 r.,
 • Europeana 2020, 11–13 listopada 2020 r.,
 • DARIAH Virtual Annual Event 2020: Scholarly Primitives, 10–13 listopada 2020 r.,
 • III Pomorska Konferencja Open Science – OTWARTE DANE DLA NAUKI I SPOŁECZEŃSTWA, Politechnika Gdańska, 9-10 października 2019 r.,
 • XVI Konferencja „Informatyka w Edukacji„, Toruń, 25–27 czerwca 2019 r.,
 • DARIAH Annual Event 2019, Warszawa, 15–17 maja 2019 r.,
 • XV Konferencja „Informatyka w Edukacji„, Toruń, 26–28 czerwca 2018 r.,
 • Liferay & Webtown Roadshow, Warszawa, 10 kwietnia 2018 r.
 • JoomlaDay Polska, Szczecin, 23–24 września 2017 r.,
 • XIV Konferencja „Informatyka w Edukacji”, Toruń, 27–29 czerwca 2017 r.,
 • J and Beyond, Kraków, 2–4 czerwca 2017 r.,
 • Wizualizacja informacji w Humanistyce, Toruń, 23–24 marca 2017 r.,
 • XIII Konferencja Informatyka w Edukacji, Toruń, 28–30 czerwca 2016 r.,
 • IV Joomla Day Poland 2015, Warszawa, 26–27 września 2015 r.,
 • XII Konferencja Informatyka w Edukacji, Toruń, 30 czerwca–1 lipca 2015 r.,
 • Joomla Day Poland 2014, Warszawa, 20–21 września 2014 r.,
 • XI Konferencja Informatyka w Edukacji, Toruń, 1–2 lipca 2014 r.,
 • Joomla! Day Poland 2013, Łódź, 5–6 października 2013 r.,
 • 8 Forum Młodych Bibliotekarzy, Olsztyn, 12–13 września 2013 r.,
 • X Konferencja Informatyka w Edukacji, Toruń, 5–7 lipca 2013 r.,
 • 10th World Conference on Computers in Education, Toruń, 2–5 lipca 2013 r.,
 • Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji, Toruń, 24–25 czerwca 2013 r.,
 • Ogólnopolska konferencja o charakterze interdyscyplinarnym pt : „Paragraf w sieci. Prawa własności intelektualnej w Internecie”, Toruń, 25–26 marca 2013 r.,
 • IX Konferencja Informatyka w Edukacji, Toruń, 3–4 lipca 2012 r.,
 • J and Beyond 2012, Bad Nauheim, Niemcy, 18–20 maja 2012 r.,
 • Konferencja Open Access : Otwarta Nauka i Edukacja, Bydgoszcz, 13–14 kwietnia, 2012 r.,
 • VIII Konferencja Informatyka w Edukacji, Toruń, 5–6 lipca 2011 r.,
 • „Czy biblioteka może być cool? Zastosowanie TIK w bibliotece szkolnej i pedagogicznej, czyli pozytywne „bujanie w chmurach”, Toruń, 16 listopada 2010 r.,
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych”, Toruń, 4–5 listopada 2010 r.,
 • The 3rd Free Culture Research Conference, Berlin, 8–9 października 2010 r.,
 • Konferencja Wikimedia Polska 2010, Warszawa 27–28 marca 2010 r.,
 • II Międzynarodowej Konferencji Open Access w Polsce, Toruń 7–8 grudnia 2007,14–15 stycznia 2010 r.,
 • Global Science & Economics of Knowledge-Sharing Institutions, COMMUNIA Conference 2009, Torino, Italy, Sunday 28, Monday 29 & Tuesday 30 June 2009 r.,
 • „Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy”, Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10 – lecia bazy danych BazTech, Bydgoszcz 27–29 maja 2009 r.,
 • „Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność”, X Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych, Toruń 9–11 czerwca 2008,
 • „Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej – przeobrażenia bibliologii polskiej”, Ogólnopolska konferencja naukowa, Toruń 23-24 października 2007 r.,
 • „Open Access”, Konferencja EBIB, Toruń 7–8 grudnia 2007 r.,

Ukończone kursy i szkolenia

 1. Ukończenie Programu Szkoleniowego Data Steward School – Edycja 2021, zorganizowanego i przeprowadzonego przez Visnea sp. z o.o. wraz z partnerem strategicznym Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 84 godziny, 13 września – 19 listopada 2021 r.
 2. Udział w Train-the-Trainer Workshop on „Open Science and Open Access Publishing”, 2-4 listopada 2021 r.
 3. Udział w Ex Libris Academy i uzyskanie certyfikatu administratora Primo VE, 15 marca 2021 r.
 4. Udział w „Szkoleniu dla trenerów i trenerek SpołEd” (wystawiennictwo, edukacja filmowa), które realizowane było przez Spółdzielnię Otwartej Edukacji „SpołEd” w terminie 1-2 czerwca 2020 r.,
 5. Uczestnictwo w kursie online „Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece„, który realizowany był przez Spółdzielnię Otwartej Edukacji „SpołEd”, w terminie od 27 stycznia do 8 marca 2020,
 6. Udział w warsztacie Focus of Open Science, Politechnika Gdańska, 8 października 2019 r.,
 7. Ukończenie kursu online „Tworzenie materiałów promocyjnych do druku i internetu„, który realizowany był przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2-23 września 2019 r.,
 8. Ukończenie kursu online „Promocja obrazem, dźwiękiem i filmem„, który realizowany był przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1-22 lipca 2019 r.,
 9. Udział w Seminarium TuEuropeana 2018 „Dziedzictwo cyfrowe – strategie, wyzwania, korzyści”Toruń, 25-26 października 2018 r.,
 10. Udział w warsztatach z podstaw archiwizacji mediów społecznościowych, VI Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, Toruń, 7 grudnia 2017 r.
 11. Udział w szkoleniu z zakresu menedżera bibliografii Citavi, Instytut Historii, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 13 czerwca 2017 r.
 12. Udział w seminarium EBSCO poświęconemu LSP FOLIO, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 10 stycznia 2017 r.
 13. Coroczne praktyki w niemieckiej firmie Atelier Farkas für Kunst und Median (Daxweiler, Niemcy) w latach 2007-2014.
 14. Uczestnictwo w szkoleniu z zakresu własności intelektualnej, a w szczególności z prawa autorskiego, zorganizowanym przez Kancelarię Adwokacką „Lassota i Partnerzy”, Toruń, 14 listopada 2015 r.
 15. Uczestnictwo w warsztatach „Otwartość jako narzędzie”, Warszawa, 17 – 18 października 2014 r.
 16. Ukończenie kursu „Promocja kolekcji w portalu Muzeum Cyfrowe (Digital Museum)” zorganizowany przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS i Institut für Museumsforschung – Staatliche Museen zu Berlin, Toruń, 21 maja 2014 r.
 17. Ukończenie kursu „Tworzenie wystaw wirtualnych z wykorzystaniem oprogramowania MOVIO” zorganizowany przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS i Projekt Athena Plus – Access to cultural heritage networks for Europeana, Toruń, 20 maja 2014 r.
 18. Uczestnictwo w szkoleniu z zakresu edukacji online oraz elektronicznych usług bibliotecznych w Enssib (École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques), (Lyon, Francja), 17 – 21 czerwca 2013 r.
 19. Ukończenie kursu rozszerzonego w ramach projektu „Wzrost: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych” realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „, 60 godzin 2012 r.
 20. Uczestnictwo w szkoleniu dla pracowników instytucji kultury, INSTYTUCJE KULTURY XXI, 60 godzin, 2012 r.
 21. Uczestnictwo w Czwartej Międzynarodowej Szkole Letniej, która odbyła się w Hochschule der Medien Stuttgart, Fakultät Information und Kommunikation (Stuttgart, Niemcy), 26 – 30 września 2011 r.
 22. Wzięcie udziału w szkoleniu z zakresu obsługi i administracji Open Source’owego Systemu Zarządzania Treścią Liferay, Wydział Matematykii Informatyki, 8 – 9 marca 2011 r.
 23. Ukończenie kursu języka angielskiego na poziomie B1 w wymiarze 60 godzin, Fundacja Amicis Universitatis Nicolai Copernici, sierpień 2011.
 24. Wzięcie udziału w „Wakacyjnym kursie grafiki komputerowej”, Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania, UMK w Toruniu, 03.09.2007-21.09.2007

Członkostwo

 1. Członek Rady Konsorcjum DARIAH-PL (od 2019 r.),
 2. Członkostwo International Society for Knowledge Organization (ISKO),
 3. Członek zarządu Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Przewodniczący Koła SBP), działającego przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu,
 4. Członek Europeana Network Association.

Profile w serwisach naukowych

Umiejętności

Wystawy cyfrowe: 70%
Historyczne reprezentacje cyfrowe oparte na lokalizacji: 65%
Tożsamość w internecie semantycznym: 30%
Progresywne aplikacje webowe: 40%
Dostępne i użyteczne serwisy www: 80%

Prelekcje, szkolenia i warsztaty

 • Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „TimelineJS, czyli opowieści cyfrowe i otwarte zasoby edukacyjne oparte na osi czasu”, które odbyły się w ramach XVII Konferencji „Informatyka w Edukacji„, Toruń, 22-25 września 2020.
 • Udział z wystąpieniem w warsztacie, w ramach projektu YUFE, „Library Services for the Digital Humanities. Getting to know each other / Exchange of best practices”, które miało miejsce w sieci 17 września 2020 r.,
 • Wykład „Promocja kolekcji dziedzictwa kulturowego w kontekście otwartej nauki oraz humanistyki cyfrowej„, który odbył się w ramach X Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 23 października 2019 r.
 • Warsztaty pt. Kolekcjonowanie miasta za pomocą mobilnego Curatescapektóre odbyły się 10 maja 2019 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
 • Przeprowadzenie warsztatu pt. Tworzenie cyfrowych kolekcji i wystaw muzealnych w Omeka, w ramach II Sympozjum Muzealniczego pt. MUZEUM WOBEC HUMANISTYKI CYFROWEJ, Toruń, 1-2 marca 2019,
 • Przeprowadzenie szkolenia, dla pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, z zakresu obsługi menedżera bibliografii Mendeley, 23 listopada 2018 r.
 • Przeprowadzenie prelekcji w ramach IX Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki pt. Otwartoźródłowe systemy zarządzania treścią w służbie otwartej nauki, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 22 października 2018 r.
 • Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie warsztatów pt. Omeka, czyli tworzenie narracyjnych wystaw cyfrowych i nie tylko…które odbyły się 10 maja 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
 • Przeprowadzenie szkolenia z zakresu menedżerów bibliografii Zotero oraz Mendeley dla nauczycieli ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 28 września 2017 r. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu.
 • Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie serii szkoleń dla bibliotekarzy – redaktorów portalu Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu z zakresu zarządzania treścią w Liferay Portal, sierpień-wrzesień 2017 r.
 • Przeprowadzenie prelekcji pt. Narzędzia i platformy sieciowe w pracy bibliotekarza z Oddziału informacyjno-bibliograficznego BU UMK, która odbyła się w ramach Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, 17 maja 2017 r. w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii. 
 • Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie warsztatu pt. Tworzenie dostępnych bibliotecznych serwisów internetowychWarsztat odbył się w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, 8 maja 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.
 • Współprowadzenie seminarium szkoleniowego dla doktorantów i studentów pt. Internet – zniewala czy wyzwala? Wykorzystywanie nowoczesnych technologii do (świadomego) budowania kariery naukowej, 22 października 2015, Wydział Nauk Pedagogicznych, Sala Rady Wydziału, UMK w Toruniu.
 • Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie prelekcji skierowanej do bibliotekarzy nt Enssib czyli  École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (pol. Krajowa Szkoła Wyższa Nauk o Informacji i Bibliotekach), prelekcja odbyła się 17 lipca w sali nr 8 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.
 • Autorskie przygotowanie imprezy „Webinarium : Nauczyciel w sieci„ w ramach  XII Festiwalu Nauki i Sztuki, 23 kwietnia 2012. Warsztaty dotyczyły Otwartych Zasobów Edukacyjnych i skierowane były głównie do nauczycieli szkół średnich w regionie.
 • Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie warsztatów w ramach Tygodnia Bibliotek na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych. Tematem zajęć był „Prezi – nauka tworzenia efektownych prezentacji multimedialnych”.
 • Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie zajęć dla pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w zakresie tworzenia efektownych prezentacji multimedialnych w Prezi. Warsztaty odbyły się 6 grudnia 2012 r. w Sali nr 10 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.
 • Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie serii szkoleń dla bibliotekarzy Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, z obsługi Open Source’owego komunikatora online Mibew Messenger.

Dydaktyka

 • Sieciowe środowisko pracy,
 • Technologie informatyczne,
 • Systemy operacyjne,
 • Projekt grupowy,
 • Programowanie w technologiach internetowych,
 • Tworzenie i zarządzanie serwisem internetowym,
 • Strategie pozycjonowania i optymalizacja serwisów www,
 • Narzędzia i metody wyszukiwania informacji,
 • Opowieści cyfrowe i humanistyka cyfrowa,
 • Typografia publikacji elektronicznych.

Festiwal Nauki i Sztuki

 • Toruń, Polska i Europa na przestrzeni wieków w zbiorach toruńskich kolekcjonerów (współorganizacja), XVIII Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 23 kwietnia 2018.
 • Wisła w ikonografii (współorganizacja), XVII Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 22-30 kwietnia 2017.
 • Sztuka gotowania, czyli świat ilustracji z dawnych książek kucharskich, (współorganizacja), XVI Toruński Festiwal Nauk i Sztuki, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 25 kwietnia 2016.
 • KsiążkoCzłek, (współorganizacja), XIV Festiwal Nauki i Sztuki, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 23 kwietnia 2014 r.
 • Otwierasz książkę a tu … geometria (współorganizacja) XIII Toruńskie Festiwal Nauki i Sztuki, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 22 kwietnia 2013 r.
 • Webinarium. Nauczyciel w sieci (współorganizacja), XII Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 20 kwietnia 2012 r.
 • Atlas nauki – sprawdź swój archipelag wiedzy (współorganizacja) XI Festiwal Nauki i Sztuki, Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, 23 kwietnia 2011 r.
Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×