O autorze

dr Dominik Mirosław Piotrowski – życiorys naukowo-zawodowy

Dominik Mirosław Piotrowski

Tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu bibliologii i informatologii uzyskałem w 2016 roku (praca pt. „Open Source’owe systemy zarządzania treścią jako platforma realizacji elektronicznych usług bibliotecznych”). Rok wcześniej (2015) zakończyłem studia doktoranckie z zakresu bibliologii, prowadzone na Wydziale Nauk Historycznych UMK, pracując pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Głowackiej.

W roku 2009 ukończyłem 2-letnie studia magisterskie (praca pt. „Wdrażanie Open Source’owych Systemów Zarządzania Treścią w bibliotekach na przykładzie serwisu BIBLIOTEKI.UMK.PL. System informacyjno-biblioteczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”). W 2007 r. zakończyłem studia licencjackie (praca pt. „Ocena jakości wybranych elektronicznych czasopism z zakresu grafiki komputerowej”) na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W trakcie studiów przynależałem do, działającego przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii, Koła Naukowego Specjalistów Informacji, którego w latach 2007-2009 byłem członkiem Zarządu. Posiadam również uprawnienia pedagogiczne, które zdobyłem w Studium Pedagogicznym UMK.

Jednocześnie od 2006 roku pracuję zawodowo w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, początkowo w Dziale Komputeryzacji i Digitalizacji, a obecnie w Oddziale Informacji (w międzyczasie w Oddziale ds. Systemu Bibliotecznego Nowej Generacji) na stanowisku starszego kustosza dyplomowanego. W swej pracy zawodowej odpowiedzialny jestem m.in. za usługi informacyjne online, integrację systemów sieciowych, optymalizację mediów społecznościowych, zdalne nauczanie, promocją bibliotecznych zbiorów cyfrowych i kwestię otwartych danych badawczych.

W roku 2022 zostałem wybrany przewodniczącym okręgu kujawsko-pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Od 2013 roku jestem członkiem Zarządu Koła SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. W strukturach SBP działam aktywnie na polu popularyzacji bibliotek, książki i czytelnictwa oraz promocji wykonywanego zawodu. Otrzymałem również tytuł Kujawsko-Pomorski Bibliotekarz Roku 2017.

Do mych aktualnych zainteresowań badawczych należą zarządzanie informacją, humanistyka cyfrowa i kuratorstwo cyfrowe oraz otwarta nauka. W wolnych chwilach zajmuję się grafiką komputerową i fotografią cyfrową, podróżuję oraz aktywnie działam w obszarze otwartej kultury i upowszechniania dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Publikacje

Książki

 1. Dominik Mirosław Piotrowski, CMS w bibliotekach. Open source’owe systemy zarządzania treścią jako platforma realizacji usług bibliotecznych, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.

Artykuły / Rozdziały

 1. Liliana Lewandowska, Dominik Mirosław Piotrowski, Nowe horyzonty wiedzy: wystawa cyfrowa „De revolutionibus” i jej zaawansowane funkcje interakcji z dziedzictwem kopernikańskim, W: Biuletyn EBIB [online] 2023, nr 201 [Dostęp: 20.11.2023] Dostępny w World Wide Web: https://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/887
 2. Dominik Mirosław Piotrowski, Marketing wizualny, wystawiennictwo i opowiadanie historii, [w:] Marketing w działalności bibliotecznej, pod red. Maji Wojciechowskiej, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa, 2024, ss.701-723. (druk – początek 2024 r.).
 3. Paweł Marzec, Dominik Mirosław Piotrowski, Remote usability testing carried out during the COVID-19 pandemic on the example of Primo VE implementation in an Academic Library, The Journal of Academic Librarianship, Volume 49, Issue 3, May 2023, https://doi.org/10.1016/j.acalib.2023.102700.
 4. Dominik M. Piotrowski, Upowszechnianie kolekcji średniowiecznych rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu za pomocą Omeka S – studium przypadku [w:] Textus, pictura, musica. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, 2022, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, s. 259-271.
 5. Dominik Mirosław Piotrowski, Paweł Marzec, Digital curation and open-source software in LAM-related publications, Journal of Librarianship and Information Science, 2022, s.1-13. DOI:10.1177/09610006221113372.
 6. Agnieszka Dwornik, Dagmara Grochowska, Barbara Kmiecikowska, Iwona Olińska, Dominik Mirosław Piotrowski, Grzegorz Szturo, Zarządzanie informacją w lokalnym środowisku akademickim. Doświadczenia Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w pracy w nowym systemie bibliotecznym, W: Biuletyn EBIB [online] 2022, nr 5 (206) [Dostęp: 25.10.2022] Dostępny w World Wide Web: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/822.
 7. Dominik Mirosław Piotrowski, XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek online w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu : wydarzenia, koncepcje, narzędzia, [w:] Technologiczne aspekty działalności bibliotek w pandemii COVID-19 : nowe zadania, nowe usługi, nowy wizerunek, Propozycje i Materiały / Kowalska-Chrzanowska Małgorzata (red.) / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, nr 107, 2022, Warszawa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, s. 131-147.
 8. Dominik Mirosław Piotrowski, Kuratorstwo cyfrowe i upowszechnianie wiedzy o zbiorach muzealnych za pomocą otwartych narzędzi do zarządzania treścią, [w:] Muzeologia cyfrowa. Muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021, s. 103-114.
 9. Dominik Mirosław Piotrowski, Timeline JS – opowieści oparte na osi czasu, [w:] Informatyka w edukacji : edukacja informatyczna a rozwój społeczeństwa : kształcenie na odległość / redakcja Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020, s. 364-371.
 10. Dominik Mirosław Piotrowski, Web integrator: nowa rola bibliotekarza akademickiego? Toruńskie Studia Bibliologiczne, [S.l.], v. 13, n. 1 (24), s. 247-266. [online] [Dostęp: 27.10.2020] Dostępny w World Wide Web: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSB/article/view/TSB.2020.011.
 11. Paweł Marzec, Dominik Mirosław Piotrowski, Narzędzie analityczne Lighthouse w ocenie jakości wybranych serwisów internetowych bibliotek akademickich w Polsce, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 2018, t. XXVI, nr 24, s. 25-46. [online] [Dostęp: 30.09.2019] Dostępny w World Wide Web: http://www.ptin.us.edu.pl/pelne_teksty/PTINT-2018-2.pdf
 12. Dominik Mirosław Piotrowski, Curatescape – tworzenie historycznych reprezentacji cyfrowych opartych na lokalizacji – oprogramowanie dla humanistów i instytucji dziedzictwa, Archiwa – Kancelarie – Zbiory, nr 9(11), 2018, s. 63-94. [online] [Dostęp: 07.01.2019] Dostępny w World Wide Web: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AKZ/article/view/AKZ.2018.004
 13. Dominik Mirosław Piotrowski, IV Konferencja DARIAH-PL Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa (Toruń, 16-17 listopada 2017 r.). Toruńskie Studia Bibliologiczne, [S.l.], v. 11, n. 1 (20), p. 165-177, cze. 2018. ISSN 2392-1633. [online] [Dostęp: 23.10.2018] Dostępny w World Wide Web: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSB/article/view/TSB.2018.008.
 14. Dominik Mirosław Piotrowski; Grzegorz Marczak. Migracja otwartoźródłowego systemu Liferay Portal w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu – studium przypadku. Toruńskie Studia Bibliologiczne, [S.l.], v. 10, n. 2 (19), p. 111-134, lut. 2018. ISSN 2392-1633. [online] [Dostęp: 14.02.2018] Dostępny w World Wide Web: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSB/article/view/TSB.2017.020
 15. Dominik Mirosław Piotrowski, Pamieć pozostała, Głos Uczelni, R. XXVI (XLII), nr 12 (382), Grudzień, 2017, s. 38. [online] [Dostęp: 20.12.2017] Dostępny w World Wide Web: http://glos.umk.pl/2017/12/GU_12-2017.pdf  
 16. Dominik Mirosław Piotrowski, Barbara Kmiecikowska, Iwona Olińska, FOLIO, OLE oraz TIND, czyli nowoczesne Platformy Usług Bibliotecznych: open source i jego komercjalizacja, W: Biuletyn EBIB [online] 2016, nr 8 (170) [Dostęp: 19.03.2020] Dostępny w World Wide Web: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/164
 17. Dominik Mirosław Piotrowski, Paweł Marzec, Dostępność serwisów internetowych na przykładzie pakietu startowego JBiblioteka, Folia Toruniensia, T. 16, 2016, s. 35-56. [online] [Dostęp: 20.12.2016] Dostępny w World Wide Web: https://repozytorium.umk.pl/handle/item/3932
 18. Dominik Mirosław Piotrowski, Otwartoźródłowe aplikacje CMS w uczelnianym systemie biblioteczno-informacyjnym: Joomla!, Omeka, SubjectPlus, a może Xibo?, W: Biuletyn EBIB [online] 2016, nr 168 [Dostęp: 19.03.2020] Dostępny w World Wide Web: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/190
 19. Dominik Mirosław Piotrowski, Opieka nad grobami, Głos Uczelni, R. 23 nr 8-9, 2014, s. 17 – 18.
 20. Dominik Mirosław Piotrowski, Piotrowski Mirosław (1942-2002), profesor artysta grafik Wydziału Sztuk Pięknych UMKToruński słownik biograficzny. T. 7, 2014, s. 166-168.
 21. Dominik Mirosław Piotrowski, Gromadzenie, zarządzanie, publikacja : narzędzia dla naukowców, Głos Uczelni., R. 23 nr 8-9, 2014, S. 17-18.
 22. Dominik Mirosław Piotrowski, BOBCATSSS 2013 : „From collection to connection : turning libraries inside-out”, (Ankara, 23-25 stycznia 2013 r.)., Toruńskie Studia Bibliologiczne, nr 2. 2013. s.  208-213.
 23. Dominik Mirosław Piotrowski, Cloud Computing as Network Environment in Students Work, [w:] Information World, [S.l.], v. 14, n. 1, p. 191-198, may. 2013. [Dostęp: 04.06.2013] Dostępny w World Wide Web: http://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/251
 24. Dominik Mirosław Piotrowski, Ciekawe oferty edukacyjne polskich instytutów i katedr bibliotekoznawstwa. W: Biuletyn EBIB [online] 2012, nr 7 (134), Polska oferta edukacyjna dla bibliotekarzy – stagnacja czy kreacja? [Dostęp: 19.03.2020] Dostępny w World Wide Web: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/511
 25. Dominik Mirosław Piotrowski, Prawo autorskie oraz domena publiczna (scenariusz zdalnej lekcji z zakresu informatyki z wykorzystaniem środowiska Adobe Connect w szkole ponadgimnazjalnej), Wychowanie na co dzień, nr 3 (222), 2012, S. VII-VIII.
 26. Dominik Mirosław Piotrowski, Konferencja Joomla!, e-doktorant, Nr 4, 2012, S. 10-11.
 27. Dominik Mirosław Piotrowski, BOBCATSSS 2012 w Amsterdamie, Głos Uczelni, R. 21 nr 2, s. 23, 2012.
 28. Dominik Mirosław Piotrowski, Biblioteki Stuttgartu : krótka charakterystyka zastosowania systemów CMS, e-doktorant, Nr 3, 2012, s. 6 – 8.
 29. Dominik Mirosław Piotrowski, Social Media Optimization and Social Media Marketing : on example Facebook’s fanpage of University Library in Torun: www. facebook.com/bu.torun, Finding new ways : proceedings of the 19th BOBCATSSS Symposium, 31 January-2 February 2011 Szombathely, Hungaru / ed. Katalin Bognár Lovász, Zoltász Czövek, Péter Murányi, Sopron : University of West Hungary Press, 2011, s. 112-123.
 30. Dominik Mirosław Piotrowski, Marketing w mediach społecznych na przykładzie strony społecznościowej Biblioteki Uniwersyteckiej w serwisie Facebook, Folia Toruniensia, t. 11, 2011, s. 135 – 144.
 31. Dominik Mirosław Piotrowski, Archipelag wiedzy, Głos Uczelni, R. 20 nr 5, s. 11, 2011.
 32. Dominik Mirosław Piotrowski. Bibliotekarzu! Strzeż się phishingu! [W:] Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. Nr 4/2010 (113) maj. Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/113/a.php?piotrowski.
 33. Dominik Mirosław Piotrowski, Wdrażanie Systemów Zarządzania Treścią w bibliotekach na przykładzie serwisu BIBLIOTEKI.UMK.PL : system informacyjno-biblioteczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, [w:] Bibliotekarz : uniwersalność i innowacyjność profesji : praca zbiorowa, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009, S. 45-56, il.; summ.
 34. Dominik Mirosław Piotrowski. biblioteki.umk.pl. Głos Uczelni., R. 18 nr 12. 2009. S. 20.
 35. Dominik Mirosław Piotrowski, Zotero : naukowe narzędzie nowej generacji, Toruńskie Studia Bibliologiczne, nr 1. 2009. s. 135 – 146.
 36. Dominik Mirosław Piotrowski. Wdrożenie systemów zarządzania treścią w bibliotekach. [W:] Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. Nr 2/2009 (102) marzec. Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2009/102/a.php?piotrowski.
 37. Dominik Mirosław Piotrowski. Bobcatsss 2009. Głos Uczelni., R. 18 nr 3. 2009. S. 13.
 38. Damian Zalewski, Dominik Piotrowski. Library cafe : organization of groups for library users. [w:] Marketing on information services : 15th Bobcatsss Symposium. Prague 29-31 Jan 2007. Prague : Charles University, 2007. S. 600-601.

Udział w konferencjach naukowych

Wygłoszone referaty

 1. Dominik M. Piotrowski, Cyfrowe opowieści, czyli tworzenie wystaw bibliotecznych w XXI w., Biblioteka w cyfrowym świecie: sztuczna inteligencja, wirtualne wystawy i media społecznościowe (online), 16 stycznia 2024 r.,
 2. Liliana Lewandowska, Dominik M. Piotrowski Kopernik w Internecie. Nowa odsłona portalu kopernikańskiego, Światowy Kongres Kopernikański, Toruń, 13 września 2023 r.,
 3. Przemysław Krysiński, Natalia Pamuła-Cieślak, Dominik Mirosław Piotrowski, Szkolenia e-learningowe jako forma edukacji informacyjnej, Wokół otwartego bibliotekarstwa. Seminarium naukowe projektu EODOPEN dedykowane pamięci Bożeny Bednarek-Michalskiej, Toruń, 24 października 2022 r.,
 4. Dominik Mirosław Piotrowski, XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek online w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu: wydarzenia, koncepcje, narzędzia, XIII Konferencja “Automatyzacja bibliotek”: Technologie informatyczne w okresie pandemii, 1-2 grudnia 2021 r.,
 5. Dominik Mirosław Piotrowski, Marta Czyżak, Upowszechnianie kolekcji rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu za pomocą otwartego oprogramowania Omeka S na przykładzie wystawyO pożytkach z ksiąg cyfrowych,  TEXTUS ET PICTURA III: Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot studiów interdyscyplinarnych, Toruń, 12-13 grudnia 2019 r.,
 6. Dominik Mirosław Piotrowski, Upowszechnianie wiedzy o zbiorach muzealnych za pomocą otwartych narzędzi do zarządzania treścią: Omeka, CollectiveAccess, Mukurtu czy też Curatescape?, II Sympozjum Muzealnicze pt. MUZEUM WOBEC HUMANISTYKI CYFROWEJ, Toruń, 1-2 marca 2019 r.,
 7. Dominik Mirosław Piotrowski, Paweł Marzec, Narzędzie analityczne Lighthouse w ocenie jakości wybranych serwisów internetowych bibliotek akademickich w Polsce, VII. Ogólnopolska Konferencja Naukowa ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE, Katowice, 29-30 listopada 2018 r.,
 8. Joanna Wołos, Dominik Mirosław Piotrowski, Adam Wereszczyński, Działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w bibliotece akademickiej na przykładzie Koła SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, XVI Konferencja Polskich Bibliotek Prawniczych, Toruń, 14-15 czerwca 2018 r.,
 9. Dominik Mirosław Piotrowski, Curatescape – dostarczanie treści historycznych opartych na lokalizacji – oprogramowanie dla humanistów i instytucji dziedzictwaIV Konferencja DARIAH-PL Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa, Toruń, 16-17 listopada 2017 r.,
 10. Dominik Mirosław Piotrowski, Librarian Integrator: Digital Workplace of a Librarian from the Information and Bibliographic Department of Nicolaus Copernicus University Library in Toruń, The International Symposium on Management of Cultural Heritage and Libraries in Local Governments, Bursa, Turkey, 6-8 September 2017 r. (referat wygłoszony w środowisku cyfrowym asynchronicznie),
 11. Dominik Mirosław Piotrowski, Cloud Computing as network environment in students work, 21th BOBCATSSS Symposium, Ankara, 23 – 25 January 2013 r.,
 12. Dominik Mirosław Piotrowski, Case Study: biblioteki.umk.pl, Joomla! Day Conference, Poznań 22 – 23 wrzesień 2012 r.,
 13. Dominik Mirosław Piotrowski, Karolina Żernicka, The use of Open Source Content Management Systems to Create the Public Information Bulletin of Polish Libraries: the Example of the Smod.BIB Tool, 20th BOBCATSSS Symposium, Amsterdam, 23 – 25 January 2012 r.,
 14. Dominik Mirosław Piotrowski, Social Media Optimization and Social Media Marketing on example Facebook’s fanpage of University Library in Torun: www.facebook.com/bu.torun, „Finding new ways” 19th BOBCATSSS Symposium, Szombathely, 31 January – 02 February 2011 r.,
 15. Dominik Mirosław Piotrowski, Implementation of Open Source Content Management System in Libraries on example biblioteki.umk.pl : Information Library System Nicolaus Copernicus University,  „Bridging the digital divide: libraries providing access for all?” 18th BOBCATSSS Symposium, Parma 25 – 27 th January 2010 r.,
 16. Dominik Mirosław Piotrowski, Wdrażanie Systemów Zarządzania Treścią w bibliotekach na przykładzie serwisu BIBLIOTEKI.UMK.PL : SYSTEM INFORMACYJNO – BIBLIOTECZNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, „Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Bydgoszcz 14 – 15 maja 2009 r.,
 17. Rafał Jurkowski, Dominik Mirosław Piotrowski, Paweł Wróblewski, Licencje public domain i Creative Commons w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, „Open Access – idea z przyszłością?”, V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Kraków 6 marca 2009 r.,
 18. Paulina Łapińska, Dominik Mirosław Piotrowski, Marta Wontorowska, What do students know about searching in the Internet? – The Information retrieval Course at the Nicolas Copernicus University, 17th BOBCATSSS Symposium, Porto 28-30 th  January 2009 r.,
 19. Paulina Łapińska, Dominik Mirosław Piotrowski, Usability testing for library website, „Providing access to information for everyone”,  16th BOBCATSSS Symposium, Zadar 28-30 th  January 2008 r.,
 20. Damian Zalewski, Dominik Mirosław Piotrowski, Library cafe : organization of groups for library users, „Marketing of information services”, 15th BOBCATSSS Symposium, Prague 29-31 th  January 2007 r.

Uczestnictwo gościnne (wybrane)

 • Konferencja wieńcząca projekt DARIAH-PL (Dariah.lab – cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce), Centrum Badawczym Polskiego Internetu Optycznego – siedzibia Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w Poznaniu, 18-19 października, 2023 r.,
 • 7. Seminarium „Otwieranie Nauki: Praktyka i Perspektywy”, Łódź, 10-11 października 2023 r.,
 • 9th EODOPEN Project Meeting in Budapest, 22-23 września 2023 r.,
 • EOD network & EODOPEN meeting, Ołomuniec, 11-12 maja, 2023 r.,
 • BCI & NEUROTECHNOLOGY SPRING SCHOOL 2023, 17-26 kwietnia 2023, (online).
 • 2022 IEEE International Conference on Metrology for eXtended Reality, Artificial Intelligence, and Neural Engineering (IEEE MetroXRAINE 2022), Rzym, 26-28 października, 2022 r.,
 • XVIII Konferencja „Informatyka w Edukacji„, Toruń, 28–30 czerwca 2022 r.,
 • Europeana 2021, 10–12 listopada 2021 r.,
 • IGeLU 2021 Virtual Conference, 23-26 sierpnia 2021 r.,
 • Europeana 2020, 11–13 listopada 2020 r.,
 • DARIAH Virtual Annual Event 2020: Scholarly Primitives, 10–13 listopada 2020 r.,
 • III Pomorska Konferencja Open Science – OTWARTE DANE DLA NAUKI I SPOŁECZEŃSTWA, Politechnika Gdańska, 9-10 października 2019 r.,
 • XVI Konferencja „Informatyka w Edukacji„, Toruń, 25–27 czerwca 2019 r.,
 • DARIAH Annual Event 2019, Warszawa, 15–17 maja 2019 r.,
 • XV Konferencja „Informatyka w Edukacji„, Toruń, 26–28 czerwca 2018 r.,
 • Liferay & Webtown Roadshow, Warszawa, 10 kwietnia 2018 r.
 • JoomlaDay Polska, Szczecin, 23–24 września 2017 r.,
 • XIV Konferencja „Informatyka w Edukacji”, Toruń, 27–29 czerwca 2017 r.,
 • J and Beyond, Kraków, 2–4 czerwca 2017 r.,
 • Wizualizacja informacji w Humanistyce, Toruń, 23–24 marca 2017 r.,
 • XIII Konferencja Informatyka w Edukacji, Toruń, 28–30 czerwca 2016 r.,
 • IV Joomla Day Poland 2015, Warszawa, 26–27 września 2015 r.,
 • XII Konferencja Informatyka w Edukacji, Toruń, 30 czerwca–1 lipca 2015 r.,
 • Joomla Day Poland 2014, Warszawa, 20–21 września 2014 r.,
 • XI Konferencja Informatyka w Edukacji, Toruń, 1–2 lipca 2014 r.,
 • Joomla! Day Poland 2013, Łódź, 5–6 października 2013 r.,
 • 8 Forum Młodych Bibliotekarzy, Olsztyn, 12–13 września 2013 r.,
 • X Konferencja Informatyka w Edukacji, Toruń, 5–7 lipca 2013 r.,
 • 10th World Conference on Computers in Education, Toruń, 2–5 lipca 2013 r.,
 • Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji, Toruń, 24–25 czerwca 2013 r.,
 • Ogólnopolska konferencja o charakterze interdyscyplinarnym pt : „Paragraf w sieci. Prawa własności intelektualnej w Internecie”, Toruń, 25–26 marca 2013 r.,
 • IX Konferencja Informatyka w Edukacji, Toruń, 3–4 lipca 2012 r.,
 • J and Beyond 2012, Bad Nauheim, Niemcy, 18–20 maja 2012 r.,
 • Konferencja Open Access : Otwarta Nauka i Edukacja, Bydgoszcz, 13–14 kwietnia, 2012 r.,
 • VIII Konferencja Informatyka w Edukacji, Toruń, 5–6 lipca 2011 r.,
 • „Czy biblioteka może być cool? Zastosowanie TIK w bibliotece szkolnej i pedagogicznej, czyli pozytywne „bujanie w chmurach”, Toruń, 16 listopada 2010 r.,
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych”, Toruń, 4–5 listopada 2010 r.,
 • The 3rd Free Culture Research Conference, Berlin, 8–9 października 2010 r.,
 • Konferencja Wikimedia Polska 2010, Warszawa 27–28 marca 2010 r.,
 • II Międzynarodowej Konferencji Open Access w Polsce, Toruń 7–8 grudnia 2007,14–15 stycznia 2010 r.,
 • Global Science & Economics of Knowledge-Sharing Institutions, COMMUNIA Conference 2009, Torino, Italy, Sunday 28, Monday 29 & Tuesday 30 June 2009 r.,
 • „Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy”, Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10 – lecia bazy danych BazTech, Bydgoszcz 27–29 maja 2009 r.,
 • „Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność”, X Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych, Toruń 9–11 czerwca 2008,
 • „Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej – przeobrażenia bibliologii polskiej”, Ogólnopolska konferencja naukowa, Toruń 23-24 października 2007 r.,
 • „Open Access”, Konferencja EBIB, Toruń 7–8 grudnia 2007 r.,

Ukończone kursy i szkolenia

 1. Udział w warsztatach pt. „Jak usprawnić tworzenie planów zarządzania danymi? Czy możliwe jest stworzenie uniwersalnego wzorca?”, które odbyły się ramach VII Seminarium
  z cyklu Otwieranie Nauki: Praktyka i Perspektywy pod hasłem Wartość Open Science, 10 października 2023 r.,
 2. Uczestnictwo, w ramach programu Erasmus +, w szkoleniu z zakresu otwartej nauki oraz humanistyki cyfrowej w Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid, (Madryt, Hiszpania), 2-6 pażdziernika 2023 r.,
 3. Udział w szkoleniu pt. „Mendeley i ScienceDirect – przydatne narzędzia w pracy naukowca”, Toruń, 08 grudnia 2022 r.,
 4. Udział w spotkaniu DIOSI MODEL for Early Career Researchers Final Event at Universidad Carlos III de Madrid, Madryt, 29-30 listopada 2022 r.,
 5. Ukończenie szkolenia pt. „Szkolenie dla pracowników uczelni z zakresu obsługi studentów z niepełnosprawnością”, Toruń, 14 listopada 2022 r.,
 6. Udział w warsztatach DIOSI Open Innovation DIOSI 2-day TtT Course, Toruń 3-4 października, 2022 r.,
 7. Ukończenie Programu Szkoleniowego Data Steward School – Edycja 2021, zorganizowanego i przeprowadzonego przez Visnea sp. z o.o. wraz z partnerem strategicznym Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 84 godziny, 13 września – 19 listopada 2021 r.,
 8. Udział w Train-the-Trainer Workshop on „Open Science and Open Access Publishing”, online, 2-4 listopada 2021 r.,
 9. Udział w Ex Libris Academy i uzyskanie certyfikatu administratora Primo VE, 15 marca 2021 r.,
 10. Udział w „Szkoleniu dla trenerów i trenerek SpołEd” (wystawiennictwo, edukacja filmowa), które realizowane było przez Spółdzielnię Otwartej Edukacji „SpołEd” w terminie 1-2 czerwca 2020 r.,
 11. Uczestnictwo w kursie online „Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece„, który realizowany był przez Spółdzielnię Otwartej Edukacji „SpołEd”, w terminie od 27 stycznia do 8 marca 2020,
 12. Udział w warsztacie Focus of Open Science, Politechnika Gdańska, 8 października 2019 r.,
 13. Ukończenie kursu online „Tworzenie materiałów promocyjnych do druku i internetu„, który realizowany był przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2-23 września 2019 r.,
 14. Ukończenie kursu online „Promocja obrazem, dźwiękiem i filmem„, który realizowany był przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1-22 lipca 2019 r.,
 15. Udział w Seminarium TuEuropeana 2018 „Dziedzictwo cyfrowe – strategie, wyzwania, korzyści”Toruń, 25-26 października 2018 r.,
 16. Udział w warsztatach z podstaw archiwizacji mediów społecznościowych, VI Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, Toruń, 7 grudnia 2017 r.
 17. Udział w szkoleniu z zakresu menedżera bibliografii Citavi, Instytut Historii, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 13 czerwca 2017 r.
 18. Udział w seminarium EBSCO poświęconemu LSP FOLIO, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 10 stycznia 2017 r.
 19. Coroczne praktyki w niemieckiej firmie Atelier Farkas für Kunst und Median (Daxweiler, Niemcy) w latach 2007-2014.
 20. Uczestnictwo w szkoleniu z zakresu własności intelektualnej, a w szczególności z prawa autorskiego, zorganizowanym przez Kancelarię Adwokacką „Lassota i Partnerzy”, Toruń, 14 listopada 2015 r.
 21. Uczestnictwo w warsztatach „Otwartość jako narzędzie”, Warszawa, 17 – 18 października 2014 r.
 22. Ukończenie kursu „Promocja kolekcji w portalu Muzeum Cyfrowe (Digital Museum)” zorganizowany przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS i Institut für Museumsforschung – Staatliche Museen zu Berlin, Toruń, 21 maja 2014 r.
 23. Ukończenie kursu „Tworzenie wystaw wirtualnych z wykorzystaniem oprogramowania MOVIO” zorganizowany przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS i Projekt Athena Plus – Access to cultural heritage networks for Europeana, Toruń, 20 maja 2014 r.
 24. Uczestnictwo w szkoleniu z zakresu edukacji online oraz elektronicznych usług bibliotecznych w Enssib (École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques), (Lyon, Francja), 17 – 21 czerwca 2013 r.
 25. Ukończenie kursu rozszerzonego w ramach projektu „Wzrost: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych” realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „, 60 godzin 2012 r.
 26. Uczestnictwo w szkoleniu dla pracowników instytucji kultury, INSTYTUCJE KULTURY XXI, 60 godzin, 2012 r.
 27. Uczestnictwo w Czwartej Międzynarodowej Szkole Letniej, która odbyła się w Hochschule der Medien Stuttgart, Fakultät Information und Kommunikation (Stuttgart, Niemcy), 26 – 30 września 2011 r.
 28. Wzięcie udziału w szkoleniu z zakresu obsługi i administracji Open Source’owego Systemu Zarządzania Treścią Liferay, Wydział Matematykii Informatyki, 8 – 9 marca 2011 r.
 29. Ukończenie kursu języka angielskiego na poziomie B1 w wymiarze 60 godzin, Fundacja Amicis Universitatis Nicolai Copernici, sierpień 2011.
 30. Wzięcie udziału w „Wakacyjnym kursie grafiki komputerowej”, Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania, UMK w Toruniu, 03.09.2007-21.09.2007

Członkostwo

 1. Członek Rady Konsorcjum DARIAH-PL (od 2019 r.),
 2. Członek Komitetu Sterującego w projekcie DARIAH-PL,
 3. Członkostwo International Society for Knowledge Organization (ISKO),
 4. Przewodniczący Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (od 2022 r.),
 5. Członek Zarządu Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (2013-2017 – skarbnik, 2017-2022 – przewodniczący, 2022–sekretarz), działającego przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu,
 6. Członek Europeana Network Association.

Profile w serwisach naukowych

Projekty / Granty

Umiejętności

Wystawy cyfrowe: 80%
Historyczne reprezentacje cyfrowe oparte na lokalizacji: 65%
Tożsamość w internecie semantycznym: 40%
Progresywne aplikacje webowe: 30%
Dostępne i użyteczne serwisy www: 70%

Wystawy cyfrowe

Ekspozycje cyfrowe znajdują się na Platformie Wystaw Cyfrowych UMK BU.

Prelekcje, szkolenia i warsztaty

 • „Warsztat z publikacji danych badaczych”, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 15 lutego 2024 r.
 • „Kopernik online: otwarcie wystawy cyfrowej i nowej odsłony portalu kopernikańskiego„, projekty zaprezentowane zostały przez dr Lilianę Lewandowską i dr. Dominika M. Piotrowskiego w Bibiotece Uniwersyteckiej w Toruniu 29 września 2023 r.,
 • Zotero – warsztaty z menedżera bibliografii, które odbyły się w ramach XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Bibiotece Uniwersyteckiej w Toruniu, 9 maja 2023 r., (otwarty scenariusz warsztatu),
 • Przeprowadzenie szkolenia „Tworzenie wystaw cyfrowych” w ramach szkoleń online Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 8 lutego 2023 r., (otwarty scenariusz szkolenia),
 • Otwarcie wystawy cyfrowej poświęconej pamięci Bożeny Bednarek-Michalskiej, w ramach „Wokół otwartego bibliotekarstwa. Seminarium naukowe projektu EODOPEN dedykowane pamięci Bożeny Bednarek-Michalskiej”, Toruń, 24 października 2022 r.
 • Przeprowadzenie szkolenia, dla pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, z zakresu multiwyszukiwarki Primo, 29 września 2022 r.
 • Przeprowadzenie warsztatów „Zarządzanie danymi badawczymi w pigułce”, skierowanych do uczestników Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – Academia Scientiarum Thoruniensis, które odbyły się w ramach projektu DIOSI w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, 14 września 2022 r.,
 • Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „Workshop on the Omeka S digital exhibition platform„, które odbyły się w ramach spotkania partnerów sieci EOD i EODOPEN, Lizbona, 12-13 maja 2022 r.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów „TimelineJS, czyli opowieści cyfrowe i otwarte zasoby edukacyjne oparte na osi czasu”, które odbyły się w ramach XVII Konferencji „Informatyka w Edukacji„, Toruń, 22-25 września 2020.
 • Udział z wystąpieniem w warsztacie, w ramach projektu YUFE, „Library Services for the Digital Humanities. Getting to know each other / Exchange of best practices”, które miało miejsce w sieci 17 września 2020 r.,
 • Wykład „Promocja kolekcji dziedzictwa kulturowego w kontekście otwartej nauki oraz humanistyki cyfrowej„, który odbył się w ramach X Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 23 października 2019 r.
 • Warsztaty pt. Kolekcjonowanie miasta za pomocą mobilnego Curatescapektóre odbyły się 10 maja 2019 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
 • Przeprowadzenie warsztatu pt. Tworzenie cyfrowych kolekcji i wystaw muzealnych w Omeka, w ramach II Sympozjum Muzealniczego pt. MUZEUM WOBEC HUMANISTYKI CYFROWEJ, Toruń, 1-2 marca 2019,
 • Przeprowadzenie szkolenia, dla pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, z zakresu obsługi menedżera bibliografii Mendeley, 23 listopada 2018 r.
 • Przeprowadzenie prelekcji w ramach IX Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki pt. Otwartoźródłowe systemy zarządzania treścią w służbie otwartej nauki, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 22 października 2018 r.
 • Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie warsztatów pt. Omeka, czyli tworzenie narracyjnych wystaw cyfrowych i nie tylko…które odbyły się 10 maja 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
 • Przeprowadzenie szkolenia z zakresu menedżerów bibliografii Zotero oraz Mendeley dla nauczycieli ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 28 września 2017 r. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu.
 • Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie serii szkoleń dla bibliotekarzy – redaktorów portalu Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu z zakresu zarządzania treścią w Liferay Portal, sierpień-wrzesień 2017 r.
 • Przeprowadzenie prelekcji pt. Narzędzia i platformy sieciowe w pracy bibliotekarza z Oddziału informacyjno-bibliograficznego BU UMK, która odbyła się w ramach Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, 17 maja 2017 r. w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii. 
 • Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie warsztatu pt. Tworzenie dostępnych bibliotecznych serwisów internetowychWarsztat odbył się w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, 8 maja 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.
 • Współprowadzenie seminarium szkoleniowego dla doktorantów i studentów pt. Internet – zniewala czy wyzwala? Wykorzystywanie nowoczesnych technologii do (świadomego) budowania kariery naukowej, 22 października 2015, Wydział Nauk Pedagogicznych, Sala Rady Wydziału, UMK w Toruniu.
 • Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie prelekcji skierowanej do bibliotekarzy nt Enssib czyli  École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (pol. Krajowa Szkoła Wyższa Nauk o Informacji i Bibliotekach), prelekcja odbyła się 17 lipca w sali nr 8 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.
 • Autorskie przygotowanie imprezy „Webinarium : Nauczyciel w sieci„ w ramach  XII Festiwalu Nauki i Sztuki, 23 kwietnia 2012. Warsztaty dotyczyły Otwartych Zasobów Edukacyjnych i skierowane były głównie do nauczycieli szkół średnich w regionie.
 • Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie warsztatów w ramach Tygodnia Bibliotek na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych. Tematem zajęć był „Prezi – nauka tworzenia efektownych prezentacji multimedialnych”.
 • Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie zajęć dla pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w zakresie tworzenia efektownych prezentacji multimedialnych w Prezi. Warsztaty odbyły się 6 grudnia 2012 r. w Sali nr 10 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.
 • Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie serii szkoleń dla bibliotekarzy Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, z obsługi Open Source’owego komunikatora online Mibew Messenger.

Dydaktyka

 • Sieciowe środowisko pracy,
 • Technologie internetowe,
 • Technologie informatyczne,
 • Systemy operacyjne,
 • Projekt grupowy,
 • Programowanie w technologiach internetowych,
 • Tworzenie i zarządzanie serwisem internetowym,
 • Strategie pozycjonowania i optymalizacja serwisów www,
 • Narzędzia i metody wyszukiwania informacji,
 • Opowieści cyfrowe i humanistyka cyfrowa,
 • Ochrona i archiwizacja osobistych multimediów,
 • Podstawy typografii,
 • Typografia publikacji elektronicznych.

Jury

 • Uczestnictwo w pracach jury konkursowego w Hackathonie Coding da Vinci, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Drezno, 30 kwietnia 2022 r.

Festiwal Nauki i Sztuki

 • Toruń, Polska i Europa na przestrzeni wieków w zbiorach toruńskich kolekcjonerów (współorganizacja), XVIII Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 23 kwietnia 2018.
 • Wisła w ikonografii (współorganizacja), XVII Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 22-30 kwietnia 2017.
 • Sztuka gotowania, czyli świat ilustracji z dawnych książek kucharskich, (współorganizacja), XVI Toruński Festiwal Nauk i Sztuki, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 25 kwietnia 2016.
 • KsiążkoCzłek, (współorganizacja), XIV Festiwal Nauki i Sztuki, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 23 kwietnia 2014 r.
 • Otwierasz książkę a tu … geometria (współorganizacja) XIII Toruńskie Festiwal Nauki i Sztuki, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 22 kwietnia 2013 r.
 • Webinarium. Nauczyciel w sieci (współorganizacja), XII Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 20 kwietnia 2012 r.
 • Atlas nauki – sprawdź swój archipelag wiedzy (współorganizacja) XI Festiwal Nauki i Sztuki, Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, 23 kwietnia 2011 r.
Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×