O autorze

dr Dominik Mirosław Piotrowski – życiorys naukowy

Dominik Mirosław Piotrowski

Tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu bibliologii i informatologii uzyskałem w 2016 roku (praca pt. „Open Source’owe systemy zarządzania treścią jako platforma realizacji elektronicznych usług bibliotecznych”). Rok wcześniej (2015) zakończyłem studia doktoranckie z zakresu bibliologii, prowadzone na Wydziale Nauk Historycznych UMK, pracując pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Głowackiej.

W roku 2009 ukończyłem 2-letnie studia magisterskie (praca pt. „Wdrażanie Open Source’owych Systemów Zarządzania Treścią w bibliotekach na przykładzie serwisu BIBLIOTEKI.UMK.PL. System informacyjno-biblioteczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”). W 2007 r. zakończyłem studia licencjackie (praca pt. „Ocena jakości wybranych elektronicznych czasopism z zakresu grafiki komputerowej”) na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W trakcie studiów przynależałem do działającego przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii – Koła Naukowego Specjalistów Informacji – którego w latach 2007-2009 byłem członkiem zarządu. Posiadam również uprawnienia pedagogiczne, które zdobyłem w Studium Pedagogicznym UMK.

Jednocześnie od 2006 roku pracuję zawodowo w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, początkowo w Dziale Komputeryzacji i Digitalizacji, a obecnie w Oddziale Informacji oraz Oddziale ds. Systemu Bibliotecznego Nowej Generacji na stanowisku adiunkta bibliotecznego. W swej pracy zawodowej odpowiedzialny jestem między innymi za usługi informacyjne online, integrację systemów sieciowych, optymalizację mediów społecznościowych oraz e-learning.

Od 2013 roku jestem członkiem Zarządu Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, a od roku 2017 jego przewodniczącym. W Kole SBP działam aktywnie na polu popularyzacji bibliotek, książki i czytelnictwa oraz promocji wykonywanego zawodu. Otrzymałem również tytuł Kujawsko-Pomorski Bibliotekarz Roku 2017. Jestem także członkiem International Society for Knowledge Organization (ISKO).

Do mych aktualnych zainteresowań badawczych należą Digital scholarship, humanistyka cyfrowa i kuratorstwo cyfrowe oraz otwarta nauka.

W wolnych chwilach zajmuję się grafiką komputerową i fotografią cyfrową, a także uczestniczę w różnych wydarzeniach kulturalnych, podróżuję oraz aktywnie działam w ramach społeczności skupionej wokół CMS Joomla!

Publikacje

Książki

 1. Dominik Mirosław Piotrowski, CMS w bibliotekach. Open source’owe systemy zarządzania treścią jako platforma realizacji usług bibliotecznych, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.

Artykuły

 1. Paweł Marzec, Dominik Mirosław Piotrowski, Narzędzie analityczne Lighthouse w ocenie jakości wybranych serwisów internetowych bibliotek akademickich w Polsce, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 2018, t. XXVI, nr 24, s. 25-46. [online] [Dostęp: 30.09.2019] Dostępny w World Wide Web: http://www.ptin.us.edu.pl/pelne_teksty/PTINT-2018-2.pdf
 2. Dominik Mirosław Piotrowski, Curatescape – tworzenie historycznych reprezentacji cyfrowych opartych na lokalizacji – oprogramowanie dla humanistów i instytucji dziedzictwa, Archiwa – Kancelarie – Zbiory, nr 9(11), 2018, s. 63-94. [online] [Dostęp: 07.01.2019] Dostępny w World Wide Web: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AKZ/article/view/AKZ.2018.004
 3. Dominik Mirosław Piotrowski, IV Konferencja DARIAH-PL Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa (Toruń, 16-17 listopada 2017 r.). Toruńskie Studia Bibliologiczne, [S.l.], v. 11, n. 1 (20), p. 165-177, cze. 2018. ISSN 2392-1633. [online] [Dostęp: 23.10.2018] Dostępny w World Wide Web: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSB/article/view/TSB.2018.008.
 4. Dominik Mirosław Piotrowski; Grzegorz Marczak. Migracja otwartoźródłowego systemu Liferay Portal w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu – studium przypadku. Toruńskie Studia Bibliologiczne, [S.l.], v. 10, n. 2 (19), p. 111-134, lut. 2018. ISSN 2392-1633. [online] [Dostęp: 14.02.2018] Dostępny w World Wide Web: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSB/article/view/TSB.2017.020
 5. Dominik Mirosław Piotrowski, Pamieć pozostała, Głos Uczelni, R. XXVI (XLII), nr 12 (382), Grudzień, 2017, s. 38. [online] [Dostęp: 20.12.2017] Dostępny w World Wide Web: http://glos.umk.pl/2017/12/GU_12-2017.pdf  
 6. Dominik Mirosław Piotrowski,  Barbara Kmiecikowska, Iwona Olińska, FOLIO, OLE oraz TIND, czyli nowoczesne Platformy Usług Bibliotecznych: open source i jego komercjalizacja, W: Biuletyn EBIB [online] 2016, nr 8 (170) [Dostęp: 20.12.2016] Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/498/646
 7. Dominik Mirosław Piotrowski, Paweł Marzec, Dostępność serwisów internetowych na przykładzie pakietu startowego JBiblioteka, Folia Toruniensia, T. 16, 2016, s. 35-56. [online] [Dostęp: 20.12.2016] Dostępny w World Wide Web: https://repozytorium.umk.pl/handle/item/3932
 8. Dominik Mirosław Piotrowski, Otwartoźródłowe aplikacje CMS w uczelnianym systemie biblioteczno-informacyjnym: Joomla!, Omeka, SubjectPlus, a może Xibo?, W: Biuletyn EBIB [online] 2016, nr 168 [Dostęp: 2.11.2016] Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/450 
 9. Dominik Mirosław Piotrowski, Opieka nad grobami, Głos Uczelni, R. 23 nr 8-9, 2014, s. 17 – 18.
 10. Dominik Mirosław Piotrowski, Piotrowski Mirosław (1942-2002), profesor artysta grafik Wydziału Sztuk Pięknych UMKToruński słownik biograficzny. T. 7, 2014, s. 166-168.
 11. Dominik Mirosław Piotrowski, Gromadzenie, zarządzanie, publikacja : narzędzia dla naukowców, Głos Uczelni., R. 23 nr 8-9, 2014, S. 17-18.
 12. Dominik Mirosław Piotrowski, BOBCATSSS 2013 : „From collection to connection : turning libraries inside-out”, (Ankara, 23-25 stycznia 2013 r.)., Toruńskie Studia Bibliologiczne, nr 2. 2013. s.  208-213.
 13. Dominik Mirosław Piotrowski, Cloud Computing as Network Environment in Students Work, [w:] Information World, [S.l.], v. 14, n. 1, p. 191-198, may. 2013. [Dostęp: 04.06.2013] Dostępny w World Wide Web: http://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/251
 14. Dominik Mirosław Piotrowski, Ciekawe oferty edukacyjne polskich instytutów i katedr bibliotekoznawstwa. W: Biuletyn EBIB [online] 2012, nr 7 (134), Polska oferta edukacyjna dla bibliotekarzy – stagnacja czy kreacja? [Dostęp: 20.10.2012] Dostępny w World Wide Web:
  http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/134/134_piotrowski.pdf
 15. Dominik Mirosław Piotrowski, Prawo autorskie oraz domena publiczna (scenariusz zdalnej lekcji z zakresu informatyki z wykorzystaniem środowiska Adobe Connect w szkole ponadgimnazjalnej), Wychowanie na co dzień, nr 3 (222), 2012, S. VII-VIII.
 16. Dominik Mirosław Piotrowski, Konferencja Joomla!, e-doktorant, Nr 4, 2012, S. 10-11.
 17. Dominik Mirosław Piotrowski, BOBCATSSS 2012 w Amsterdamie, Głos Uczelni, R. 21 nr 2, s. 23, 2012.
 18. Dominik Mirosław Piotrowski, Biblioteki Stuttgartu : krótka charakterystyka zastosowania systemów CMS, e-doktorant, Nr 3, 2012, s. 6 – 8.
 19. Dominik Mirosław Piotrowski, Social Media Optimization and Social Media Marketing : on example Facebook’s fanpage of University Library in Torun: www. facebook.com/bu.torun, Finding new ways : proceedings of the 19th BOBCATSSS Symposium, 31 January-2 February 2011 Szombathely, Hungaru / ed. Katalin Bognár Lovász, Zoltász Czövek, Péter Murányi, Sopron : University of West Hungary Press, 2011, s. 112-123.
 20. Dominik Mirosław Piotrowski, Marketing w mediach społecznych na przykładzie strony społecznościowej Biblioteki Uniwersyteckiej w serwisie Facebook, Folia Toruniensia, t. 11, 2011, s. 135 – 144.
 21. Dominik Mirosław Piotrowski, Archipelag wiedzy, Głos Uczelni, R. 20 nr 5, s. 11, 2011.
 22. Dominik Mirosław Piotrowski. Bibliotekarzu! Strzeż się phishingu! [W:] Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. Nr 4/2010 (113) maj. Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/113/a.php?piotrowski.
 23. Dominik Mirosław Piotrowski, Wdrażanie Systemów Zarządzania Treścią w bibliotekach na przykładzie serwisu BIBLIOTEKI.UMK.PL : system informacyjno-biblioteczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, [w:] Bibliotekarz : uniwersalność i innowacyjność profesji : praca zbiorowa, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009, S. 45-56, il.; summ.
 24. Dominik Mirosław Piotrowski. biblioteki.umk.pl. Głos Uczelni., R. 18 nr 12. 2009. S. 20.
 25. Dominik Mirosław Piotrowski, Zotero : naukowe narzędzie nowej generacji, Toruńskie Studia Bibliologiczne, nr 1. 2009. s. 135 – 146.
 26. Dominik Mirosław Piotrowski. Wdrożenie systemów zarządzania treścią w bibliotekach. [W:] Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. Nr 2/2009 (102) marzec. Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2009/102/a.php?piotrowski.
 27. Dominik Mirosław Piotrowski. Bobcatsss 2009. Głos Uczelni., R. 18 nr 3. 2009. S. 13.
 28. Damian Zalewski, Dominik Piotrowski. Library cafe : organization of groups for library users. [w:] Marketing on information services : 15th Bobcatsss Symposium. Prague 29-31 Jan 2007. Prague : Charles University, 2007. S. 600-601.

Udział w konferencjach naukowych

Wygłoszone referaty

 1. Dominik Mirosław Piotrowski, Marta Czyżak, Upowszechnianie kolekcji rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu za pomocą otwartego oprogramowania Omeka S na przykładzie wystawyO pożytkach z ksiąg cyfrowych,  TEXTUS ET PICTURA III: Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot studiów interdyscyplinarnych, Toruń, 12-13 grudnia 2019.
 2. Dominik Mirosław Piotrowski, Upowszechnianie wiedzy o zbiorach muzealnych za pomocą otwartych narzędzi do zarządzania treścią: Omeka, CollectiveAccess, Mukurtu czy też Curatescape?, II Sympozjum Muzealnicze pt. MUZEUM WOBEC HUMANISTYKI CYFROWEJ, Toruń, 1-2 marca 2019,
 3. Dominik Mirosław Piotrowski, Paweł Marzec, Narzędzie analityczne Lighthouse w ocenie jakości wybranych serwisów internetowych bibliotek akademickich w Polsce, VII. Ogólnopolska Konferencja Naukowa ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE, Katowice, 29-30 listopada 2018,
 4. Joanna Wołos, Dominik Mirosław Piotrowski, Adam Wereszczyński, Działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w bibliotece akademickiej na przykładzie Koła SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, XVI Konferencja Polskich Bibliotek Prawniczych, Toruń, 14-15 czerwca 2018,
 5. Dominik Mirosław Piotrowski, Curatescape – dostarczanie treści historycznych opartych na lokalizacji – oprogramowanie dla humanistów i instytucji dziedzictwaIV Konferencja DARIAH-PL Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa, Toruń, 16-17 listopada 2017,
 6. Dominik Mirosław Piotrowski, Librarian Integrator: Digital Workplace of a Librarian from the Information and Bibliographic Department of Nicolaus Copernicus University Library in Toruń, The International Symposium on Management of Cultural Heritage and Libraries in Local Governments, Bursa, Turkey, 6-8 September 2017 (referat wygłoszony w środowisku cyfrowym asynchronicznie),
 7. Dominik Mirosław Piotrowski, Cloud Computing as network environment in students work, 21th BOBCATSSS Symposium, Ankara, 23 – 25 January 2013,
 8. Dominik Mirosław Piotrowski, Case Study: biblioteki.umk.pl, Joomla! Day Conference, Poznań 22 – 23 wrzesień 2012,
 9. Dominik Mirosław Piotrowski, Karolina Żernicka, The use of Open Source Content Management Systems to Create the Public Information Bulletin of Polish Libraries: the Example of the Smod.BIB Tool, 20th BOBCATSSS Symposium, Amsterdam, 23 – 25 January 2012,
 10. Dominik Mirosław Piotrowski, Social Media Optimization and Social Media Marketing on example Facebook’s fanpage of University Library in Torun: www.facebook.com/bu.torun, „Finding new ways” 19th BOBCATSSS Symposium, Szombathely, 31 January – 02 February 2011,
 11. Dominik Mirosław Piotrowski, Implementation of Open Source Content Management System in Libraries on example biblioteki.umk.pl : Information Library System Nicolaus Copernicus University,  „Bridging the digital divide: libraries providing access for all?” 18th BOBCATSSS Symposium, Parma 25 – 27 th January 2010,
 12. Dominik Mirosław Piotrowski, Wdrażanie Systemów Zarządzania Treścią w bibliotekach na przykładzie serwisu BIBLIOTEKI.UMK.PL : SYSTEM INFORMACYJNO – BIBLIOTECZNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, „Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Bydgoszcz 14 – 15 maja 2009,
 13. Rafał Jurkowski, Dominik Mirosław Piotrowski, Paweł Wróblewski, Licencje public domain i Creative Commons w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, „Open Access – idea z przyszłością?”, V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Kraków 6 marca 2009,
 14. Paulina Łapińska, Dominik Mirosław Piotrowski, Marta Wontorowska, What do students know about searching in the Internet? – The Information retrieval Course at the Nicolas Copernicus University, 17th BOBCATSSS Symposium, Porto 28-30 th  January 2009,
 15. Paulina Łapińska, Dominik Mirosław Piotrowski, Usability testing for library website, „Providing access to information for everyone”,  16th BOBCATSSS Symposium, Zadar 28-30 th  January 2008,
 16. Damian Zalewski, Dominik Mirosław Piotrowski, Library cafe : organization of groups for library users, „Marketing of information services”, 15th BOBCATSSS Symposium, Prague 29-31 th  January 2007,


Uczestnictwo gościnne (wybrane)

 • III Pomorska Konferencja Open Science – OTWARTE DANE DLA NAUKI I SPOŁECZEŃSTWA, Politechnika Gdańska, 9-10 października 2019 r.,
 • XVI Konferencja „Informatyka w Edukacji„, Toruń, 25-27 czerwca 2019,
 • DARIAH Annual Event 2019, Warszawa, 15-17 maja 2019,
 • XV Konferencja „Informatyka w Edukacji„, Toruń, 26-28 czerwca 2018,
 • Liferay & Webtown Roadshow, Warszawa, 10 kwietnia 2018 r.
 • JoomlaDay Polska, Szczecin, 23-24 września 2017,
 • XIV Konferencja „Informatyka w Edukacji”, Toruń, 27-29 czerwca 2017,
 • J and Beyond, Kraków, 2-4 czerwca 2017,
 • Wizualizacja informacji w Humanistyce, Toruń, 23-24 marca 2017,
 • XIII Konferencja Informatyka w Edukacji, Toruń, 28-30 czerwca 2016,
 • IV Joomla Day Poland 2015, Warszawa, 26 – 27 września 2015,
 • XII Konferencja Informatyka w Edukacji, Toruń, 30 czerwca-1 lipca 2015,
 • Joomla Day Poland 2014, Warszawa, 20- 21 września 2014,
 • XI Konferencja Informatyka w Edukacji, Toruń, 1-2 lipca 2014,
 • Joomla! Day Poland 2013, Łódź, 5 – 6 października 2013.
 • 8 Forum Młodych Bibliotekarzy, Olsztyn, 12 – 13 września 2013,
 • X Konferencja Informatyka w Edukacji, Toruń, 5-7 lipca 2013,
 • 10th World Conference on Computers in Education, Toruń, 2 – 5 lipca 2013,
 • Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji, Toruń, 24-25 czerwca 2013,
 • Ogólnopolska konferencja o charakterze interdyscyplinarnym pt : „Paragraf w sieci. Prawa własności intelektualnej w Internecie”, Toruń, 25- 26 marca 2013,
 • IX Konferencja Informatyka w Edukacji, Toruń, 3-4 lipca 2012,
 • J and Beyond 2012, Bad Nauheim, Niemcy, 18-20 maja 2012.
 • Konferencja Open Access : Otwarta Nauka i Edukacja, Bydgoszcz, 13-14 kwietnia, 2012.
 • VIII Konferencja Informatyka w Edukacji, Toruń, 5-6 lipca 2011,
 • „Czy biblioteka może być cool? Zastosowanie TIK w bibliotece szkolnej i pedagogicznej, czyli pozytywne „bujanie w chmurach”, Toruń, 16 listopada 2010,
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych”, Toruń, 4–5 listopada 2010,
 • The 3rd Free Culture Research Conference, Berlin, 8 – 9 października 2010,
 • Konferencja Wikimedia Polska 2010, Warszawa 27 – 28 marca 2010,
 • II Międzynarodowej Konferencji Open Access w Polsce, Toruń 7 – 8 grudnia 2007,14-15 stycznia 2010,
 • Global Science & Economics of Knowledge-Sharing Institutions, COMMUNIA Conference 2009, Torino, Italy, Sunday 28, Monday 29 & Tuesday 30 June 2009,
 • „Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy”, Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10 – lecia bazy danych BazTech, Bydgoszcz 27 – 29 maja 2009,
 • „Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność”, X Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych, Toruń 9 – 11 czerwca 2008,
 • „Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej – przeobrażenia bibliologii polskiej”, Ogólnopolska konferencja naukowa, Toruń 23-24 października 2007,
 • „Open Access”, Konferencja EBIB, Toruń 7 – 8 grudnia 2007,

Ukończone kursy i szkolenia

 1. Udział w warsztacie Focus of Open Science, Politechnika Gdańska, 8 października 2019 r.,
 2. Ukończenie kursu online „Tworzenie materiałów promocyjnych do druku i internetu„, który realizowany był przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2-23 września 2019,
 3. Ukończenie kursu online „Promocja obrazem, dźwiękiem i filmem„, który realizowany był przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1-22 lipca 2019,
 4. Udział w Seminarium TuEuropeana 2018 „Dziedzictwo cyfrowe – strategie, wyzwania, korzyści”Toruń, 25-26 października 2018,
 5. Udział w warsztatach z podstaw archiwizacji mediów społecznościowych, VI Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, Toruń, 7 grudnia 2017 r.
 6. Udział w szkoleniu z zakresu menedżera bibliografii Citavi, Instytut Historii, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 13 czerwca 2017 r.
 7. Udział w seminarium EBSCO poświęconemu LSP FOLIO, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 10 stycznia 2017 r.
 8. Coroczne praktyki w niemieckiej firmie Atelier Farkas für Kunst und Median (Daxweiler, Niemcy) w latach 2007-2014.
 9. Uczestnictwo w szkoleniu z zakresu własności intelektualnej, a w szczególności z prawa autorskiego, zorganizowanym przez Kancelarię Adwokacką „Lassota i Partnerzy”, Toruń, 14 listopada 2015 r.
 10. Uczestnictwo w warsztatach „Otwartość jako narzędzie”, Warszawa, 17 – 18 października 2014 r.
 11. Ukończenie kursu „Promocja kolekcji w portalu Muzeum Cyfrowe (Digital Museum)” zorganizowany przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS i Institut für Museumsforschung – Staatliche Museen zu Berlin, Toruń, 21 maja 2014 r.
 12. Ukończenie kursu „Tworzenie wystaw wirtualnych z wykorzystaniem oprogramowania MOVIO” zorganizowany przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS i Projekt Athena Plus – Access to cultural heritage networks for Europeana, Toruń, 20 maja 2014 r.
 13. Uczestnictwo w szkoleniu z zakresu edukacji online oraz elektronicznych usług bibliotecznych w Enssib (École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques), (Lyon, Francja), 17 – 21 czerwca 2013 r.
 14. Ukończenie kursu rozszerzonego w ramach projektu „Wzrost: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych” realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „, 60 godzin 2012 r.
 15. Uczestnictwo w szkoleniu dla pracowników instytucji kultury, INSTYTUCJE KULTURY XXI, 60 godzin, 2012 r.
 16. Uczestnictwo w Czwartej Międzynarodowej Szkole Letniej, która odbyła się w Hochschule der Medien Stuttgart, Fakultät Information und Kommunikation (Stuttgart, Niemcy), 26 – 30 września 2011 r.
 17. Wzięcie udziału w szkoleniu z zakresu obsługi i administracji Open Source’owego Systemu Zarządzania Treścią Liferay, Wydział Matematykii Informatyki, 8 – 9 marca 2011 r.
 18. Ukończenie kursu języka angielskiego na poziomie B1 w wymiarze 60 godzin, Fundacja Amicis Universitatis Nicolai Copernici, sierpień 2011.
 19. Wzięcie udziału w „Wakacyjnym kursie grafiki komputerowej”, Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania, UMK w Toruniu, 03.09.2007-21.09.2007

Członkostwo

 1. Członek Rady Konsorcjum DARIAH-PL (od 2019 r.),
 2. Członkostwo w International Society for Knowledge Organization (ISKO),
 3. Członek zarządu Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Przewodniczący Koła SBP), działającego przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.

Profile w serwisach naukowych

Umiejętności

Wystawy cyfrowe: 70%
Historyczne reprezentacje cyfrowe oparte na lokalizacji: 65%
Tożsamość w internecie semantycznym: 30%
Progresywne aplikacje webowe: 40%
Dostępne i użyteczne serwisy www: 80%

Prelekcje, szkolenia i warsztaty

 • Wykład „Promocja kolekcji dziedzictwa kulturowego w kontekście otwartej nauki oraz humanistyki cyfrowej„, który odbył się w ramach X Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 23 października 2019 r.
 • Warsztaty pt. Kolekcjonowanie miasta za pomocą mobilnego Curatescapektóre odbyły się 10 maja 2019 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
 • Przeprowadzenie warsztatu pt. Tworzenie cyfrowych kolekcji i wystaw muzealnych w Omeka, w ramach II Sympozjum Muzealniczego pt. MUZEUM WOBEC HUMANISTYKI CYFROWEJ, Toruń, 1-2 marca 2019,
 • Przeprowadzenie szkolenia, dla pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, z zakresu obsługi menedżera bibliografii Mendeley, 23 listopada 2018 r.
 • Przeprowadzenie prelekcji w ramach IX Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki pt. Otwartoźródłowe systemy zarządzania treścią w służbie otwartej nauki, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 22 października 2018 r.
 • Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie warsztatów pt. Omeka, czyli tworzenie narracyjnych wystaw cyfrowych i nie tylko…które odbyły się 10 maja 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
 • Przeprowadzenie szkolenia z zakresu menedżerów bibliografii Zotero oraz Mendeley dla nauczycieli ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 28 września 2017 r. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu.
 • Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie serii szkoleń dla bibliotekarzy – redaktorów portalu Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu z zakresu zarządzania treścią w Liferay Portal, sierpień-wrzesień 2017 r.
 • Przeprowadzenie prelekcji pt. Narzędzia i platformy sieciowe w pracy bibliotekarza z Oddziału informacyjno-bibliograficznego BU UMK, która odbyła się w ramach Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, 17 maja 2017 r. w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii. 
 • Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie warsztatu pt. Tworzenie dostępnych bibliotecznych serwisów internetowychWarsztat odbył się w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, 8 maja 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.
 • Współprowadzenie seminarium szkoleniowego dla doktorantów i studentów pt. Internet – zniewala czy wyzwala? Wykorzystywanie nowoczesnych technologii do (świadomego) budowania kariery naukowej, 22 października 2015, Wydział Nauk Pedagogicznych, Sala Rady Wydziału, UMK w Toruniu.
 • Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie prelekcji skierowanej do bibliotekarzy nt Enssib czyli  École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (pol. Krajowa Szkoła Wyższa Nauk o Informacji i Bibliotekach), prelekcja odbyła się 17 lipca w sali nr 8 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.
 • Autorskie przygotowanie imprezy „Webinarium : Nauczyciel w sieci„ w ramach  XII Festiwalu Nauki i Sztuki, 23 kwietnia 2012. Warsztaty dotyczyły Otwartych Zasobów Edukacyjnych i skierowane były głównie do nauczycieli szkół średnich w regionie.
 • Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie warsztatów w ramach Tygodnia Bibliotek na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych. Tematem zajęć był „Prezi – nauka tworzenia efektownych prezentacji multimedialnych”.
 • Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie zajęć dla pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w zakresie tworzenia efektownych prezentacji multimedialnych w Prezi. Warsztaty odbyły się 6 grudnia 2012 r. w Sali nr 10 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.
 • Przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie serii szkoleń dla bibliotekarzy Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, z obsługi Open Source’owego komunikatora online Mibew Messenger.

Dydaktyka

 • Sieciowe środowisko pracy,
 • Technologie informatyczne,
 • Systemy operacyjne,
 • Projekt grupowy,
 • Programowanie w technologiach internetowych,
 • Tworzenie i zarządzanie serwisem internetowym,
 • Strategie pozycjonowania i optymalizacja serwisów www,
 • Narzędzia i metody wyszukiwania informacji,
 • Opowieści cyfrowe i humanistyka cyfrowa,
 • Typografia publikacji elektronicznych.

Festiwal Nauki i Sztuki

 • Toruń, Polska i Europa na przestrzeni wieków w zbiorach toruńskich kolekcjonerów (współorganizacja), XVIII Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 23 kwietnia 2018.
 • Wisła w ikonografii (współorganizacja), XVII Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 22-30 kwietnia 2017.
 • Sztuka gotowania, czyli świat ilustracji z dawnych książek kucharskich, (współorganizacja), XVI Toruński Festiwal Nauk i Sztuki, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 25 kwietnia 2016.
 • KsiążkoCzłek, (współorganizacja), XIV Festiwal Nauki i Sztuki, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 23 kwietnia 2014 r.
 • Otwierasz książkę a tu … geometria (współorganizacja) XIII Toruńskie Festiwal Nauki i Sztuki, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 22 kwietnia 2013 r.
 • Webinarium. Nauczyciel w sieci (współorganizacja), XII Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, 20 kwietnia 2012 r.
 • Atlas nauki – sprawdź swój archipelag wiedzy (współorganizacja) XI Festiwal Nauki i Sztuki, Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, 23 kwietnia 2011 r.
Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×