Dlaczego biblioteki powinny implementować aplikacje webowe?

Systemy CMS mogą wpływać na efektywność pracy i optymalizację procesu zarządzania wiedzą w bibliotecznym intranecie. Dzięki aplikacjom webowym do zarządzania treścią możliwe jest tworzenie przewodników tematycznych, deponowanie dorobku naukowego lub publikowanie otwartych czasopism. CMS mogą usprawniać organizację konferencji bądź służyć jako platforma wymiany międzybibliotecznej.

Wszystkie wybrane i opisane systemy CMS dostępne są dla bibliotek za darmo.

Zapoznaj się z książką

CMS w bibliotekach. Open source’owe systemy zarządzania treścią jako platforma realizacji usług bibliotecznych

Z recencji i przeglądów

[…] książkę D.M. Piotrowskiego można uznać za publikacyjną klamrę spinającą początkowy okres przysposobienia systemów CMS do zastosowań bibliotecznych […] czytelnik dowiaduje się tu punkt po punkcie, co może zrobić bibliotekarz, by usprawnić przekazywanie bibliotecznych informacji i jakich narzędzi informatycznych w tym celu użyć.

Z recenzji dr. hab. Dariusza Grygrowskiego, Przegląd Biblioteczny, nr 4, 2018, s. 613-620.

W książce pojawiają się odpowiedzi na pytania […] Jak skutecznie otwierać się na komunikację naukową,
jak ją wspierać, by otwarta nauka nie była pustym sloganem?

Z przeglądu Bożeny Bogdańskiej, Zarządzanie Biblioteką, nr 1(10), 2018, s. 181.

Praca łączy walory rozprawy naukowej i poradnika dla osób zainteresowanych zwiększeniem funkcjonalności stosowanych przez biblioteki serwisów internetowych.

Z recenzji Barbary Koryś, Przegląd Biblioteczny, nr 1, 2019, s. 88.

Celem badań autora była analiza możliwości wykorzystania różnych typów CMS w kontekście realizowania usług bibliotecznych.

Z przeglądu Anny Stanis, Zagadnienia Informacji Naukowej, nr 1 (113), 2019, s. 117.

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×