Powiązane otwarte dane

Powiązane otwarte dane

Powiązane otwarte dane dziedzictwa kulturowego

Instytucje kultury mogą stosować powiązane otwarte dane (Linked Open Data, LOD) w celu strukturyzacji danych i treści oraz upowszechniania informacji o swoich zbiorach w sieci. Oprócz m.in. uporządkowania danych na stronach www, instytucje kultury mogą także budować swoją tożsamość w internecie semantycznym (Wikidata, Wikipedia, etc.).

Dzięki LOD maszyny rozumieją znaczenie treści (podmioty oraz relacje) i mogą efektywniej przetwarzać informacje. Czytelne maszynowo treści są lepiej widoczne w wynikach wyszukiwania (wpływ na SEO) w postaci fragmentów rozszerzonych i grafów wiedzy.

Narzędzia, formaty i ontologie

Istnieje wiele darmowych narzędzi do tworzenia oraz testowania danych strukturalnych. Obecnie najczęściej stosowanymi formatami danych strukturalnych na stronach www są mikrodane oraz JSON-LD. Jeśli chodzi o reprezentację wiedzy, to w internecie funkcjonuje wiele ontologii, a obecnie coraz częściej stosuje się Schema.org.

Przykłady LOD

Opowieści o księgach i powiązane otwarte dane

Bibliografia

  1. Arlitsch K., Shanks J.D., Wikipedia and Wikidata Help Search Engines Understand Your Organization: Using Semantic Web Identity to Improve Recognition and Drive Traffic [w:] Leveraging Wikipedia: Connecting Communities of Knowledge, Chicago 2018.
  2. Goczyła K., Ontologie w systemach informatycznych, Warszawa 2011.
  3. Roszkowski M., Formaty danych strukturalnych w zasobach World Wide Web, „ZIN – Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne” t. 55 nr 2(110) (2017).
  4. Roszkowski M., Linked Data – model danych powiązanych w Sematic Web, „Zagadnienia Informacji Naukowej” nr 2(96) (2010).
  5. Siwecka D., Linked Open Data, czyli otwarte dane powiązane w perspektywie bibliotekarskiej, „BIBLIOTEKARZ” nr 9 (2018), https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/879762.
  6. Siwecka D., Linked Open Data szansą dla bibliotek? [w:] Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 2018.
  7. Smith-Yoshimura K., Analysis of 2018 International Linked Data Survey for Implementers, „The Code4Lib Journal” nr 42 (2018), https://journal.code4lib.org/articles/13867.
Lubisz to? Kliknij...
Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×