Wystawy i opowieści cyfrowe

Wystawy i opowieści cyfrowe

Ekspozycje i narracje cyfrowe 

Instytucje kultury, wraz z różnymi grupami interesariuszy, mogą promować treści kulturalne na potrzeby edukacji, nauki oraz turystyki, tworząc cyfrowe kolekcje tematyczne, narracyjne ekspozycje i przewodniki. Mogą one przyjmować postać opowieści cyfrowych (ang. Digital storytelling), które stanowią skuteczną formę transmisji informacji i wiedzy.

Projekty tego typu wpisują się w obszar humanistyki cyfrowej, w tym historii cyfrowej oraz historiografii cyfrowej. Wspierają proces upowszechniania i nabywania wiedzy za sprawą takich wymiarów architektury informacji jak czas i przestrzeń oraz różnego typu ontologie (opisujące fragmenty świata rzeczywistego).

Dedykowane oprogramowanie

W celu tworzenia wystaw i opowieści cyfrowych można zastosować otwarte platformy Omeka / Omeka S oraz inne otwarte lub darmowe rozwiązania, stworzone z myślą o opowiadaniu historii za pomocą linii czasu, map i georeferencji, multimediów, interaktywnych zdjęć bądź połączonych otwartych danych.

Przykłady wdrożeń Omeka / Omeka S

Wystawy cyfrowe – otwarty scenariusz warsztatu

Bibliografia

  • Akram W., Omeka: An Open Source Digital Archiving Application, „Journal of Library and Information Communication Technology” t. 7 nr 1 (2018).
  • Hardesty J. L., Exhibiting library collections online: Omeka in context, „New Library World” t. 115 nr 3–4 (2014).
  • Marsh A.C., Omeka in the classroom: The challenges of teaching material culture in a digital world, „Literary and Linguistic Computing” t. 28 nr 2 (2013).
  • Piotrowski D.M., Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń), Wydawnictwo Naukowe, CMS w bibliotekach: open source’owe systemy zarządzania treścią jako platforma realizacji usług bibliotecznych, Toruń 2018.
  • Sabharwal A., Digital curation in the digital humanities preserving and promoting archival and special collections, Waltham, MA 2015.
  • Posner M., Brett M.R., Creating an Omeka Exhibit, „The Programming Historian” (2016).
Lubisz to? Kliknij...
Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×