Omeka S, czyli w stronę Linked Open Data

Omeka S, czyli w stronę Linked Open Data

Czym jest Omeka S?

O meka S to kolejna perełka twórców Omeka (o której pisałem w kontekście tworzenia wirtualnych wystaw), czyli otwartej platformy do publikacji cyfrowego dziedzictwa kulturalnego. Omeka S powstała dzięki wsparciu finansowym Fundacji Andrew W. Mellona oraz Institute of Museum and Library Services.

Za pomocą Omeka S instytucie kultury, nauki i dydaktyki mogą publikować treści w ramach powiązanych otwartych danych (eng. Linked Open Data)

Nowości i funkcje w Omeka S

O meka S posiada mechanizmy wspierające internet semantyczny oraz takie funkcjonalności jak:

  • Wykorzystanie JSON-LD (JavaScript Object Notation-Linked Data),
  • Możliwość tworzenia tzw. szablonów zasobów (zestawów metadanych),
  • Tworzenie i utrzymanie wielu witryn w ramach jednej instancji systemu,
  • Rozszerzalność funkcji za pomocą modułów,
  • Dołączanie multimediów z różnych źródeł,
  • Dopasowanie wyglądu i responsywne motywy graficzne.

Przydatne zasoby

W celu bliższego zapoznania się z Omeka S należy odwiedzić następujące źródła informacji i kanały komunikacyjne:

Pobierz Omeka S

Bibliografia

  1. Oficjalna strona Omeka S: http://omeka.org/s/
  2. L. Sharon: Happy Beta Release Day, Omeka S!!: http://omeka.org/blog/2016/11/02/happy-beta-release-day-omeka-s/

Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarza
Lubisz to? Kliknij...

4 komentarze

Leave a reply

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×