Omeka S, czyli w stronę Linked Open Data

Omeka S, czyli w stronę Linked Open Data

Czym jest Omeka S?

O meka S to następca systemu Omeka (o której pisałem w kontekście tworzenia wirtualnych wystaw), czyli otwartej platformy do publikacji cyfrowego dziedzictwa kulturalnego. Omeka S powstała dzięki wsparciu finansowym Fundacji Andrew W. Mellona oraz Institute of Museum and Library Services.

Za pomocą Omeka S instytucie edukacji oraz instytucje GLAM mogą publikować treści w ramach Połączonych Otwartych Danych (Linked Open Data) oraz integrować swoje kolekcje z systemami naukowej komunikacji.

Nowości i funkcje w Omeka S

O meka S posiada rozwiązania wpisujące platformę w obszar Internetu semantycznego. Do interesujących funkcjonalności Omeka S należy zaliczyć:

  • Wykorzystanie JSON-LD (JavaScript Object Notation-Linked Data),
  • Możliwość tworzenia tzw. szablonów zasobów (ang. Resources Template),
  • Utrzymanie wielu stron w ramach jednej instancji systemu,
  • Rozszerzalność za pomocą modułów,
  • Dołączanie multimediów,
  • Możliwość przepływu obiektów z zewnętrznych repozytoriów,
  • Dopasowanie wyglądu za pomocą responsywnych motywów graficznych.

Przydatne zasoby

W celu bliższego zapoznania się z platformą Omeka S należy zapoznać się z następującymi źródłami informacji:

Pobierz Omeka S

Bibliografia

  1. Oficjalna strona Omeka S: http://omeka.org/s/
  2. L. Sharon: Happy Beta Release Day, Omeka S!!: http://omeka.org/blog/2016/11/02/happy-beta-release-day-omeka-s/

Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarza
Lubisz to? Kliknij...

3 komentarze

Leave a reply

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×