Category Archives

CMS w Chmurze

Wstęp a przestrzeni ostatnich lat coraz więcej aplikacji dystrybuowanych jest za pomocą modelu SaaS (Software as a Service, pol. Oprogramowanie jako usługa), który jest jedną z usług działających w ramach tzw. Cloud Computing. Z definicji Cloud Computing (pol. Chmura obliczeniowa) jest modelem przetwarzania danych opartym na użytkowaniu usług dostarczanych przez usługodawcę. Chmura dotyczy zarówno aplikacji
Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×