Category Archives

VIVO czyli Semantyczna Baza Wiedzy

Biblioteki akademickie oraz Linked Open Data iblioteki odgrywają coraz większą rolę w różnych projektach Internetu semantycznego, w tym w inicjatywach Linked Open Data (pol. Powiązane Otwarte Dane). Są to działania wpisujące się w takie zagadnienia jak struktury danych, ontologie i kontrolowane słowniki wiedzy, edukacja, programowanie oraz wsparcie techniczne. W aspekcie nauk interdyscyplinarnych, popularne stały się aplikacje do

Czasopismo University and Research Librarians Association [ÜNAK] w Turcji na Open Journal Systems

„Bilgi Dünyası” czyli Świat Informacji  jest renomowanym czasopismem wydawanym przez przez University and Research Librarians  Association [ÜNAK] w Turcji.  ÜNAK zostało założone w 1991 roku i obecnie posiada ponad 600 członków. Obok czasopisma i biuletynu, ÜNAK wydaje profesjonalne publikacje związane z szeroko pojętym dostarczaniem informacji naukowej przez biblioteki. Stowarzyszenie organizuje także konferencje i seminaria dla bibliotekarzy

Open Conference Systems : Niezbędnik

OCS pozwala na: utworzenie witryny WWW konferencji, redagowanie i wysłanie zaproszeń do zgłaszania referatów, elektronicznie przyjmowanie abstraktów, recenzowanie nadesłanych wniosków, umożliwienie autorom referatu na edycje swojej pracy, rejestracje uczestników, aktywność online po konferencji. OCS obsługuje kilka procesów składania wniosków: tylko abstrakt, tylko pełen tekst referatu, abstrakt i referat jednocześnie, abstrakt i następnie referat w oddzielnych

Open Journal System w polskiej wersji językowej

  Opis systemu W ramach programu Public Knowledge Project rozwijanego przez kilka amerykańskich i kanadyjskich uczelni i instytucji naukowych udostępniono gotowy do użytkowania i darmowy system umożliwiający założenie strony czasopisma naukowego w Internecie. Open Journal Systems wykorzystywany jest już do publikacji tysięcy czasopism naukowych na całym świecie. System tłumaczony jest też na wiele języków. Na

Open Conference Systems

Open Conference Systems  (OCS) jest darmowym narzędziem do kompleksowej organizacji konferencji. OCS został stworzony wewnątrz The Public Knowledge Project, który działa w ramach partnerstwa Faculty of Education at the University of British Columbia, the Simon Fraser University Library, the School of Education at Stanford University i the Canadian Centre for Studies in Publishing at Simon
Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×