Category Archives

CMS e-commerce w bibliotekach

Czym jest e-handel? commerce czyli handel elektroniczny, jest określeniem transakcji elektronicznych realizowanych za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Oprogramowaniem tym może być system CMS typu e-commerce. Możliwości zastosowania w bibliotekach ystemy e-commerce mogą służyć organizacjom typu non-profit jako platforma zbierania funduszy na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Do możliwych zastosowań tego typu systemów można zaliczyć: Sprzedaż online
Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×