Wpisy

Czasopismo University and Research Librarians Association [ÜNAK] w Turcji na Open Journal Systems

„Bilgi Dünyası” czyli Świat Informacji  jest renomowanym czasopismem wydawanym przez przez University and Research Librarians  Association [ÜNAK] w Turcji.  ÜNAK zostało założone w 1991 roku i obecnie posiada ponad 600 członków. Obok czasopisma i biuletynu, ÜNAK wydaje profesjonalne publikacje związane z szeroko pojętym dostarczaniem informacji naukowej przez biblioteki. Stowarzyszenie organizuje także konferencje i seminaria dla bibliotekarzy

Open Conference Systems : Niezbędnik

OCS pozwala na: utworzenie witryny WWW konferencji, redagowanie i wysłanie zaproszeń do zgłaszania referatów, elektronicznie przyjmowanie abstraktów, recenzowanie nadesłanych wniosków, umożliwienie autorom referatu na edycje swojej pracy, rejestracje uczestników, aktywność online po konferencji. OCS obsługuje kilka procesów składania wniosków: tylko abstrakt, tylko pełen tekst referatu, abstrakt i referat jednocześnie, abstrakt i następnie referat w oddzielnych
Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×