Wpisy

MOVIO : Semantyczny system do tworzenia cyfrowych wystaw

Wstęp ednym z głównych celów instytucji kultury: galerii, bibliotek, archiwów i muzeów (ang. akronim: GLAM)  jest promocja i upowszechnianie wiedzy i informacji o swoich zbiorach. GLAM w Polsce może realizować swoje zadania dzięki narzędziom udostępniania wiedzy, które zawierają między innymi tymczasowe oraz stałe wystawy mające na celu zaprezentowanie obywatelom kulturalnego i artystycznego (zarówno krajowego jak i  międzynarodowego) dziedzictwa.
Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×