Wpisy

CMS e-commerce w bibliotekach

Czym jest e-handel? commerce czyli handel elektroniczny, jest określeniem transakcji elektronicznych realizowanych za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Oprogramowaniem tym może być system CMS typu e-commerce. Możliwości zastosowania w bibliotekach ystemy e-commerce mogą służyć organizacjom typu non-profit jako platforma zbierania funduszy na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Do możliwych zastosowań tego typu systemów można zaliczyć: Sprzedaż online

CMS w Chmurze

Wstęp a przestrzeni ostatnich lat coraz więcej aplikacji dystrybuowanych jest za pomocą modelu SaaS (Software as a Service, pol. Oprogramowanie jako usługa), który jest jedną z usług działających w ramach tzw. Cloud Computing. Z definicji Cloud Computing (pol. Chmura obliczeniowa) jest modelem przetwarzania danych opartym na użytkowaniu usług dostarczanych przez usługodawcę. Chmura dotyczy zarówno aplikacji

MOVIO : Semantyczny system do tworzenia cyfrowych wystaw

Wstęp ednym z głównych celów instytucji kultury: galerii, bibliotek, archiwów i muzeów (ang. akronim: GLAM)  jest promocja i upowszechnianie wiedzy i informacji o swoich zbiorach. GLAM w Polsce może realizować swoje zadania dzięki narzędziom udostępniania wiedzy, które zawierają między innymi tymczasowe oraz stałe wystawy mające na celu zaprezentowanie obywatelom kulturalnego i artystycznego (zarówno krajowego jak i  międzynarodowego) dziedzictwa.

VIVO czyli Semantyczna Baza Wiedzy

Biblioteki akademickie oraz Linked Open Data iblioteki odgrywają coraz większą rolę w różnych projektach Internetu semantycznego, w tym w inicjatywach Linked Open Data (pol. Powiązane Otwarte Dane). Są to działania wpisujące się w takie zagadnienia jak struktury danych, ontologie i kontrolowane słowniki wiedzy, edukacja, programowanie oraz wsparcie techniczne. W aspekcie nauk interdyscyplinarnych, popularne stały się aplikacje do
Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×