Wpisy

VIVO czyli Semantyczna Baza Wiedzy

Biblioteki akademickie oraz Linked Open Data iblioteki odgrywają coraz większą rolę w różnych projektach Internetu semantycznego, w tym w inicjatywach Linked Open Data (pol. Powiązane Otwarte Dane). Są to działania wpisujące się w takie zagadnienia jak struktury danych, ontologie i kontrolowane słowniki wiedzy, edukacja, programowanie oraz wsparcie techniczne. W aspekcie nauk interdyscyplinarnych, popularne stały się aplikacje do
Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×