Category Archives

Open Conference Systems : Niezbędnik

OCS pozwala na: utworzenie witryny WWW konferencji, redagowanie i wysłanie zaproszeń do zgłaszania referatów, elektronicznie przyjmowanie abstraktów, recenzowanie nadesłanych wniosków, umożliwienie autorom referatu na edycje swojej pracy, rejestracje uczestników, aktywność online po konferencji. OCS obsługuje kilka procesów składania wniosków: tylko abstrakt, tylko pełen tekst referatu, abstrakt i referat jednocześnie, abstrakt i następnie referat w oddzielnych

III Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce na Open Conference System (OCS)

To kolejny post poświęcony Open Conference System. Tym razem będzie to konkretny przykład. Otóż na bazie OCS stworzona została strona III Międzynarodowej Konferencji Open Access w Polsce. Niemniej jednak w tym konkretnym przypadku serwis konferencji nie wykorzystuje wszystkich funkcji systemu. Pominięty został między innymi mechanizm recenzowania oraz nadsyłania propozycji referatów, z tego względu, że wystąpienia

Open Conference Systems

Open Conference Systems  (OCS) jest darmowym narzędziem do kompleksowej organizacji konferencji. OCS został stworzony wewnątrz The Public Knowledge Project, który działa w ramach partnerstwa Faculty of Education at the University of British Columbia, the Simon Fraser University Library, the School of Education at Stanford University i the Canadian Centre for Studies in Publishing at Simon
Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×