Category Archives

rUM@K czyli Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na systemie DSpace

Należałoby wiedzieć, że od drugiej połowy 2012 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu działa nowa cyfrowa usługa –  Repozytorium o nazwie rUM@K. Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumenty cyfrowe, które są efektem prac badawczych i dydaktycznych pracowników i doktorantów UMK. Jego celem jest promowanie dorobku naukowego, badań prowadzonych na toruńskim uniwersytecie
Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×