Category Archives

Muzealne wystawy cyfrowe – otwarty scenariusz

Główny cel warsztatu Promocja dziedzictwa kulturowego za pomocą narracyjnych wystaw cyfrowych Cele szczegółowe Nauka otwartoźródłowego systemu Omeka (jego rozszerzeń i szablonu graficznego), Ulokowanie zasobów instytucji dziedzictwa kulturowego w kontekście, dodanie wartości do kolekcji, Poznanie możliwości jakie oferują technologie ICT i narratologia w kontekście opowiadania historii (digital storytelling). Metody Design thinking, Odwrócona lekcja. Narzędzia Oprogramowanie i

Kuratorowanie miasta – otwarty scenariusz warsztatu

Główny cel warsztatu Kuratorowanie miasta za pomocą otwartego Curatescape Cele szczegółowe Nauka otwartoźródłowych narzędzi Omeka + Curatescape, Tworzenie nowej generacji zasobów dziedzictwa cyfrowego, Poznanie możliwości jakie oferują technologie mobilne i opowieści cyfrowe. Metody Design thinking, Odwrócona lekcja. Narzędzia Oprogramowanie Omeka + Curatescape https://curatescape.org Mobilny serwer lokalny https://www.uniformserver.com, Edytor kodu Notepad ++ https://notepad-plus-plus.org. Źródła treści (domena

Wystawy cyfrowe – otwarty scenariusz warsztatu

Główny cel warsztatu Promocja dziedzictwa kulturowego za pomocą narracyjnych wystaw cyfrowych Cele szczegółowe Nauka otwartoźródłowego systemu Omeka (jego rozszerzeń i szablonu graficznego), Ulokowanie zasobów instytucji dziedzictwa kulturowego w kontekście, dodanie wartości do kolekcji, Poznanie możliwości jakie oferują technologie ICT i narratologia w kontekście opowiadania historii (digital storytelling). Metody Design thinking, Odwrócona lekcja. Narzędzia Oprogramowanie i
Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×