Category Archives

Biblioteki Stuttgartu: krótka charakterystyka zastosowania systemów CMS

Jak wszyscy dobrze wiemy, podróże kształcą. Pod koniec września 2011, będąc na 4th International Summer School 2011 w Stuttgarcie odwiedziłem kilka bibliotek, celem zbadania, czy tamtejsi bibliotekarze posługują się w swojej pracy Systemami klasy CMS. Poniżej zaprezentowałem 5 wybranych bibliotek, w których dzięki uprzejmości osób pracujących w działach IT miałem okazje przeprowadzić badania oraz zrobić

Elektroniczne Szkolenie Biblioteczne w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu

Elektroniczny kurs szkolenia bibliotecznego został przygotowany przede wszystkim dla studentów pierwszego roku studiów, którym znajomość zasad funkcjonowania i korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej ułatwi studiowanie. Podstawą do zaliczenia szkolenia bibliotecznego jest pozytywny wynik testu sprawdzającego, zaś odpowiedzi na pytania sprawdzające zawarte są w multimedialnych oraz interaktywnych prezentacjach. Elektroniczne szkolenie biblioteczne po raz pierwszy uruchomione zostało w
Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×