Elektroniczne Szkolenie Biblioteczne w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu

Elektroniczne Szkolenie Biblioteczne w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu

Elektroniczny kurs szkolenia bibliotecznego został przygotowany przede wszystkim dla studentów pierwszego roku studiów, którym znajomość zasad funkcjonowania i korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej ułatwi studiowanie. Podstawą do zaliczenia szkolenia bibliotecznego jest pozytywny wynik testu sprawdzającego, zaś odpowiedzi na pytania sprawdzające zawarte są w multimedialnych oraz interaktywnych prezentacjach. Elektroniczne szkolenie biblioteczne po raz pierwszy uruchomione zostało w roku akademickim 2009/2010. Od 2009 roku w elektronicznym szkoleniu bibliotecznym wzięło udział 6061 studentów z rożnych wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kurs został tak opracowany, aby mógł służyć wszystkim użytkownikom Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, zainteresowanym wzbogaceniem wiedzy o usługach oferowanych przez główną książnicę UMK. W zależności od potrzeb można przeglądać wszystkie lub tylko wybrane prezentacje w dowolnej kolejności. Prezentacje elektroniczne nie zastępują spaceru po Bibliotece z możliwością zadawania pytań bibliotekarzowi, niemniej jednak taka forma kontaktu z użytkownikiem ma inne zalety. Kurs można realizować wtedy, kiedy ma się czas, ochotę lub wyraźną potrzebę, można do niego wracać i przypominać sobie ważne informacje. Nie trzeba przychodzić specjalnie do Biblioteki. Każdy może mieć wpływ na treść szkolenia, przesyłając swoje uwagi do bibliotekarzy. Kurs składa się z dwóch części: części prezentacyjnej i testowej.

Część pokazowa – prezentacje Adobe Captivate

Część prezentacyjna sporządzona została za pomocą aplikacji Adobe Captivate, która umożliwia efektywne opracowywanie profesjonalnych materiałów do nauczania zdalnego bez programowania, a także zapewnia mechanizmy ich obsługi. Oferuje funkcje łączenia demonstracji oprogramowania, symulacji aplikacji, scenariuszy o różnych ścieżkach działania oraz kwizów z elementami multimedialnymi i interaktywnymi, a także zawiera mechanizm dostarczania zawartości.  Przy użyciu programu Adobe Captivate stworzona została seria interaktywnych prezentacji dotyczących Biblioteki Uniwersyteckiej. Studenci mają obowiązek zapoznania się z obligatoryjnymi pokazami multimedialnymi na temat:

  • historii BU,
  • informacji ogólnych i przepisów porządkowych,
  • katalogu komputerowego,
  • komputerowych katalogów kartkowych,
  • wypożyczalni BU,
  • agend BU.

Po zaznajomieniu się z prezentacjami, studenci zobligowani są do zaliczenia quizu znajdującego się na platformie e-lerningowej Moodle Biblioteki Uniwersyteckiej.

Część testowa – quiz na Moodle

Część testowa zaprojektowana została w postaci quizu przy wykorzystaniu systemu Moodle, który jest środowiskiem zdalnego nauczania, dostępnym przez przeglądarkę internetową. Dzięki tej funkcjonalnej platformie e-learningowej możliwa jest weryfikacja wiedzy z zakresu skutecznego i sprawnego poruszania się po Bibliotece Uniwersyteckiej oraz efektywnego korzystania z dostępnych usług, zarówno tradycyjnych jak i elektronicznych. Lista osób, które zaliczyły test,  przekazywana jest do poszczególnych Dziekanatów po zakończeniu semestru. Osoby które nie zaliczyły trzykrotnie testu mogą zgłosić się do Informacji Biblioteki Uniwersyteckiej celem odblokowania kolejnych podejść.

Lubisz to? Kliknij...

Jeden komentarz

Leave a reply

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×