Muzealne wystawy cyfrowe – otwarty scenariusz

Muzealne wystawy cyfrowe – otwarty scenariusz

Pracownicy instytucji kultury i nauki, studenci muzealnictwa, historii, archiwistyki, nauk o sztukach, adepci nauk o mediach i komunikacji społecznej oraz wszyscy zainteresowani.
Nauka tworzenia archiwów i narracyjnych wystaw cyfrowych.
Np. sala komputerowa, etc.
Np. w tygodniu w godzinach 10.00-14.00, etc.

Główny cel warsztatu

Promocja dziedzictwa kulturowego za pomocą narracyjnych wystaw cyfrowych

Cele szczegółowe

 1. Nauka otwartoźródłowego systemu Omeka (jego rozszerzeń i szablonu graficznego),
 2. Ulokowanie zasobów instytucji dziedzictwa kulturowego w kontekście, dodanie wartości do kolekcji,
 3. Poznanie możliwości jakie oferują technologie ICT i narratologia w kontekście opowiadania historii (digital storytelling).

Metody

 1. Design thinking,
 2. Odwrócona lekcja.

Narzędzia

Oprogramowanie i fonty

Źródła treści (domena publiczna i wolne licencje)

 • Fotografie eksponatów znajdujących się w domenie publicznej
 • Dedykowane fotografie na licencji CC BY 4.0
 • Dedykowany tekst na licencji CC BY 4.0

Czas trwania

4 godziny

Schemat warsztatów

Wstęp – 10 % (ok 20 minut)

 • Powitanie,
 • Poznanie się uczestników,
 • Wprowadzenie do kuratorstwa cyfrowego i nowoczesnej promocji kolekcji dziedzictwa.

Rozwinięcie – 80 % (ok 200 minut)

 • Wstęp do oprogramowania w nurcie open source – pakiet warsztatowy:
  • Platforma Omeka,
  • Mobilny serwer lokalny,
  • Edytor kodu Notepad ++,
 • Prace koncepcyjne i sporządzenie harmonogramu implementacji Omeka,
 • Przebieg warsztatu:
  • Konfiguracja Uniform Server,
  • Instalacja Omeka,
  • Dostosowanie szaty graficznej,
  • Instalacja i konfiguracja wtyczek,
  • Przerwa ok 10 minut,
  • Utworzenie archiwum,
  • Budowa wystawy,
  • Dodanie strony statycznej,
  • Konfiguracja nawigacji.

Zakończenie – 10 % (ok 20 minut)

 • Podsumowanie warsztatu,
 • Przekazanie propozycji lektur w celu przyswojenia wiedzy teoretycznej,
 • Ewaluacja warsztatu.

Pełne treści warsztatu

Otwarty zasób edukacyjny, utworzony przez Dominika Mirosława Piotrowskiego, jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

 

Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarza.
Lubisz to? Kliknij...

No Comments Yet.

Leave a reply

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×