Czasopismo University and Research Librarians Association [ÜNAK] w Turcji na Open Journal Systems

Czasopismo University and Research Librarians Association [ÜNAK] w Turcji na Open Journal Systems

„Bilgi Dünyası” czyli Świat Informacji  jest renomowanym czasopismem wydawanym przez przez University and Research Librarians  Association [ÜNAK] w Turcji.  ÜNAK zostało założone w 1991 roku i obecnie posiada ponad 600 członków. Obok czasopisma i biuletynu, ÜNAK wydaje profesjonalne publikacje związane z szeroko pojętym dostarczaniem informacji naukowej przez biblioteki. Stowarzyszenie organizuje także konferencje i seminaria dla bibliotekarzy uniwersyteckich oraz bibliotek naukowych.

O „Bilgi Dünyası”

„Bilgi Dünyası” ukazuje się dwa razy do roku i jest rozprowadzany bezpłatnie wśród członków ÜNAK oraz w wersji online dzięki platformie Open Journal Systems. Na łamach Świata Informacji znajdują się teksty w języku tureckim i angielskim. Są to głównie artykuły związane z informatologią ale także opinie i recenzje książek wraz z aktualnościami i zapowiedziami spotkań zawodowych.

Świat Informacji

Bilgi Dünyası | Świat Informacji

 

Open Journal Systems platformą publikacji czasopisma

Dzięki platformie OJS istnieje możliwość kontroli, edycji, recenzji oraz publikacji tekstów nadesłanych przez  autorów. Przesłany dokument jest najpierw edytowany i recenzowany po czym jego kopia trafia do autora celem potwierdzenia przed publikacją. Gotowe artykuły dostępne są w formacie pdf w ramach konkretnego numeru Świata Informacji.

ojs_information_world

Decyzja redaktora odnosząca się do nadesłanego artykułu wraz z wersjami tekstu: redaktorską oraz autorską po korekcie

 

Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarza.
Lubisz to? Kliknij...

No Comments Yet.

Leave a reply

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×