Open Journal System w polskiej wersji językowej

Open Journal System w polskiej wersji językowej

 

Ukazała się polska wersja językowa dla Open Journal System, której autorami są Łukasz Szmigiel oraz Ewa Rozkosz: http://pkp.sfu.ca/ojs-languages/polish

Opis systemu

W ramach programu Public Knowledge Project rozwijanego przez kilka amerykańskich i kanadyjskich uczelni i instytucji naukowych udostępniono gotowy do użytkowania i darmowy system umożliwiający założenie strony czasopisma naukowego w Internecie. Open Journal Systems wykorzystywany jest już do publikacji tysięcy czasopism naukowych na całym świecie. System tłumaczony jest też na wiele języków. Na stronie domowej projektu możemy skorzystać z roboczej instalacji OJS, pozwalającej zapoznać się z możliwościami tego skryptu. OJS jest oprogramowaniem open source udostępnianym bezpłatnie pomagającym w każdym etapie procesu wydawniczego, od zgłoszenia, aż do publikacji online oraz indeksowania. OJS ma na celu poprawę jakości recenzowanych naukowych badań oraz dostępu do nich.

Główne cechy

 • rozbudowana wyszukiwarka,
 • automatycznie generowane indeksy (autorski i tytułowy),
 • kompleksowe indeksowanie zawartości systemu,
 • możliwość komentowania przez czytelników,
 • powiadamianie e-mailem o nowych komentarzach,
 • czytelny podział na poszczególne numery i prezentacja poszczególnych artykułów,
 • wsparcie dla procesu przyjmowania nowych tekstów czy eksport informacji o nowych publikacjach przez kanały RSS.

Demo systemu: http://pkp.sfu.ca/ojs_demo

Szablony graficzne: http://pkp.sfu.ca/theme-gallery

Rozszerzenia: http://pkp.sfu.ca/ojs_plugins

Przykłady wdrożeń: http://pkp.sfu.ca/ojs-journals

Lubisz to? Kliknij...

2 komentarze

 1. Grzegorz Szturo

  Można prosić o ewentualne linki do polskich stron, które skorzystały z Open Journal System?

  • Dominik Mirosław Piotrowski

   W Polsce wdrożono już OJS w czasopiśmie „Forum oświatowe” , wyda­wanego przez Dol­no­ślą­ską Szkołę Wyż­szą i Pol­skie Towa­rzy­stwo Peda­go­giczne. Tym samym „Forum Oświa­towe” stało się czasopismem otwartym, w którym wszyst­kie tek­sty dostępne będą na licen­cji Cre­ative Com­mons.

Leave a reply

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×