Curatescape – publikacja treści według lokalizacji

Curatescape – publikacja treści według lokalizacji

O Curatescape

C uratescape to stworzony w The Center for Public History + Digital Humanities at Cleveland State University Department of History szkielet bazowy (framework) do budowy mobilnych witryn internetowych i natywnych aplikacji mobilnych, umożliwiających dostarczanie treści według położenia geograficznego. Co ciekawe, Curatescape do zarządzania zawartością wykorzystuje zaprojektowany w Roy Rosenzweig Center for History and New Media otwarty system Omeka.

Przeznaczeniem Curatescape jest integracja historycznych treści opartych na geolokalizacji, np. tekstów z zakresu historii w przestrzeni publicznej (ang. public history) z archiwalnymi fotografiami oraz filmami i wywiadami historii mówionej (ang. oral history) w celu zbudowania nowej intelektualnej całości. Oprogramowanie dedykowane jest humanistom oraz małym i średnim instytucjom kultury i edukacji. Za pomocą Curatescape można tworzyć przyjazne urządzeniom mobilnym, osadzone w rożnych kontekstach i warstwach interpretacyjnych opowieści.

Dr Mark Souther opowiada o oprogramowaniu Curatescape

Open source oraz płatne usługi

T wórcy oprogramowania Curatescape udostępnili w serwisie GitHub wszystkie komponenty działające po stronie serwera. Są to de facto wtyczki oraz motyw graficzny dla systemu Omeka. Oprócz oprogramowania open source oferowane są również płatne usługi związane z wdrażaniem dużych internetowych projektów oraz natywnych aplikacji mobilnych na odpłatnych licencjach. Niemniej jednak twórcy oprogramowania deklarują, że dochody z płatnych usług przeznaczane są na rozwój otwartego kodu Curatescape.

Wdrożenie Curatescape jako mobilnej witryny internetowej polega na pobraniu i instalacji na serwerze pakietu Omeka + Curatescape, dostosowaniu szaty graficznej, konfiguracji wtyczek oraz wprowadzeniu treści.

Opowiadanie historii i architektura opowiadania

rchitektura informacji Curatescape kładzie nacisk na opowiadanie historii (ang. storytelling). Dzięki takiemu podejściu możliwe są odmienne interpretacje historii, a także stworzenie narracji i kontekstu dla różnych wydarzeń, miejsc lub osób. Opowiadanie historii w Curatescape ma na celu interpretację humanistyczną, umożliwiając np. odpowiedzenie na pytanie dlaczego dana osoba podjęła określone działanie.

Podstawowym elementem treści w Curatescape są pojedyncze opowiadania (ang. Stories). W przeciwieństwie do oprogramowania do budowy bibliotek cyfrowych i repozytoriów, w którym gromadzone i prezentowane są pozbawione kontekstu pojedyncze obiekty, w Curatescape poszczególne obiekty archiwalne jedynie „towarzyszą” opowieści w celu uzupełnienia oraz zilustrowania kontekstu i interpretacji. Opowiadania mogą być następnie łączone w wycieczki (ang. Tours), które obok tagów i geolokalizacji, stanowią kolejną warstwę interpretacyjną.

Zawartość pojedynczego opowiadania podzielona została na ustrukturyzowane pola i sekcje. Zawierają one m.in. elementy Dublin Core oraz niestandardowe pola opisu Curatescape Story.
Anatomy of a Curatescape Story

Anatomy of a Curatescape Story, źródło: https://github.com/CPHDH/Curatescape/wiki/Content-Layout-Guide

 

Do zarządzania plikami oraz metadanymi wykorzystywany jest system Omeka. Przechowywane pliki podobnie jak opowieści katalogowane są za pomocą metadanych, co przekłada się na możliwość automatycznego generowania opisu np. pod wybranym archiwalnym zdjęciem.

Wdrożenia Curatescape

O programowanie wdrożone zostało w wielu uniwersytetach i instytucjach dziedzictwa. Na oficjalnej stronie Curatescape znajduje się wykaz projektów, które w większości oprócz podstawowej mobilnej witryny internetowej posiadają również aplikacje dla systemu Android i iOS. Poniżej zaprezentowany został projekt Cleveland Historical stworzony przez Center for Public History + Digital Humanities.

Cleveland Historical to projekt sztandarowy, który przyczynił się bezpośrednio do zaprojektowania oprogramowania Curatescape. Inicjatywa ma na celu „uporządkowanie miasta” oraz pokazanie lokalnej historii Cleveland poprzez różne interpretacyjne opowieści. Kolekcje nagrań historii mówionej oraz fotografii użytych w poszczególnych opowieściach pochodzą ze zbiorów lokalnych instytucji dziedzictwa.

Cleveland Historical 2.0,

Cleveland Historical 2.0 dla systemu Android, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dxysolutions.clevelandhistorical

Baza wiedzy

W celu lepszego zapoznania się z oprogramowaniem Curatescape należy odwiedzić dedykowane punkty pomocy oraz skorzystać z dostępnych kanałów komunikacyjnych:

Podsumowanie

C uratescape oferuje ciekawe możliwości w aspekcie tworzenia historycznych opowieści i wycieczek, wirtualnych ekspozycji bądź przewodników. Dzięki Curatescape użytkownicy mogą uczestniczyć w kulturze i poznawać fascynujące miejsca i historie bez względu na to, czy siedzą w domu przed monitorem, czy też korzystają z urządzeń mobilnych w plenerze.

Instytucje GLAM za sprawą wysokiej jakości oprogramowania Curatescape są w stanie tworzyć mobilne projekty interpretacyjne oraz nowej generacji zasoby dziedzictwa cyfrowego. Należy jednak pamiętać, że w przypadku inicjatyw opartych na Curatescape bardzo ważne staje się zaangażowanie społeczności, która może wchodzić w różnego typu interakcje z treścią, a także dzielić się cennymi informacjami i archiwaliami.

Bibliografia

  1. About Curatescape: https://curatescape.org/about/
  2. About | Cleveland Historical: https://clevelandhistorical.org/about
  3. Anatomy of a Curatescape Story: http://curatescape.org/anatomy-of-a-curatescape-story/
  4. GitHub – CPHDH/Curatescape: https://github.com/CPHDH/Curatescape
  5. Bonecki, Mateusz. “Jerzy Kmita – interpretacja humanistyczna i społeczno-regulacyjna koncepcja kultury.” Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 1, no. 2 (2012): 178–98: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-af7ce386-852a-48e3-8851-d322af60ee7f
  6. Souther, Mark. 2016. „From Exhibition to Conversation: The Elusive Art of Digital Storytelling”. W . http://digitalcommons.wayne.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=networkdetroit.
  7. Tebeau, Mark. 2013. „White Paper: Strategies for Mobile Interpretive projects for Humanists and Cultural Organizations”. National Endownment for the Humanities. http://mobilehistorical.curatescape.org/.
  8. Wojdon, Joanna. 2015. „Public history, czyli historia w przestrzeni publicznej”. Klio – Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym 34 (3):25–41. http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/KLIO/article/view/KLIO.2015.027/7711

il. wyróżniająca: logo Curatescape, źródło: https://curatescape.org/wp-content/themes/curatescape-twentythirteen-child/images/curatescape-logo-blk-lg.png

Zapoznaj się z artykułem Curatescape – tworzenie historycznych reprezentacji cyfrowych opartych na lokalizacji – oprogramowanie dla humanistów i instytucji dziedzictwa

 

Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarza
Lubisz to? Kliknij...

2 komentarze

Leave a reply

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×