SmodBIP

SmodBIP

Typ systemu:

 

Możliwości zastosowania systemu:

   

Podstawowe informacje

   Autor / Developer Marcin Wysmułek
   System operacyjny Wieloplatformowy
   Język programowania PHP
   Licencja GPL
   Strona www http://smod.pl/index.php

Główne funkcje systemu

S ystem spełnia kryteria publikacji informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Z tego względu skrypt wyposażony został w następujące funkcjonalności:

  • Zarządzanie użytkownikami i ich uprawieniami,
  • Zarządzanie stronami (w tym stronami systemowymi),
  • Zarządzanie wprowadzonymi zmianami,
  • Mapa witryny,
  • Zarządzanie kopią zapasową,
  • Zarządzanie metadanymi.

Baza wiedzy

N a temat oprogramowania SmodBIP powstało kilka publikacji (głównie artykułów w czasopismach). Niemniej jednak podstawowymi źródłami informacji nt systemu SmodBIP są następujące miejsca w sieci internet:

Odkryj system SmodBIP

Lubisz to? Kliknij...

Comments are closed.

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×