The use of open source Content Management Systems to create the Public Information Bulletin of Polish libraries The example of the Smod.BIP tool

The use of open source Content Management Systems to create the Public Information Bulletin of Polish libraries The example of the Smod.BIP tool

Podczas XX sympozjum BOBCATSSS, które odbyło się 23 – 25 stycznia w Amsterdamie, zaprezentowany został polski system Smod.BIP. Ten darmowy skrypt można wykorzystać do budowy Biuletynów Informacji Publicznej BIB w polskich bibliotekach. Autorami prezentacji byli Dominik Mirosław Piotrowski oraz Karolina Żernicka.

Podczas konferencji, wygłoszonych zostało wiele interesujących referatów z zakresu mediów społecznych, otwartości danych, aplikacji mobilnych w służbie bibliotek, Internetu 2 generacji wraz narzędziami WEB 2.0, a także sieci i wyszukiwania semantycznego. Jak zwykle, część naukowa połączona była ze zwiedzaniem miasta oraz spotkaniami integracyjnymi uczestników. Ciekawym punktem programu była wycieczka do Openbare Bibliotheek Amsterdam (fotorelacja poniżej).

 

Lubisz to? Kliknij...

Leave a reply

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×