EUROPEANA 2020 – krótkie sprawozdanie

EUROPEANA 2020 – krótkie sprawozdanie

Europeana 2020, Institution: Europeana Foundation, Country: Netherlands, CC BY-SA.

Europeana (Europeana Foundation & Europeana Network Association – ENA), która „wspiera sektor dziedzictwa kulturowego w jego cyfrowej transformacji„, w dniach 11–13 listopada 2020, zorganizowała na odległość międzynarodową konferencję EUROPEANA 2020. Organizatorów i uczestników wsparły systemy do zarządzania wydarzeniami i komunikacji video.

Tematem przewodnim był „Crisis, Change and Culture”. EUROPEANA 2020 poświęcona została takim zagadnieniom jak budowanie umiejętności cyfrowych, innowacja i eksperymentowanie, cyfrowe dziedzictwo kulturowe i zmiana społeczna, a także niwelowanie podziałów cyfrowych. Można było utworzyć własny program ☺️ https://europeana2020.sched.com, a wystąpienia były nagrywane.

Minął tydzień od zakończenia EUROPEANA 2020, a niniejszy wpis ma ją upamiętnić. Poniżej znajdują się krótkie opisy poszczególnych dni wraz z wykazami zasobów www udostępnianych podczas wybranych paneli i sesji.

Dzień I

Na wstępie odbyło się spotkanie członków ENA w ramach ENA General Assembly, po którym oficjalne otwaro konferencję. Główną część obrad otworzyli Prasanna Oommen i Harry Verwayen (Dyrektor wykonawczy Europeana Foundation). Kolejne wystąpienia dotyczyły cyfrowej transformacji, celów Europeany, Europeany jako „Cultural Heritage Data Space”, turystyce kulturowej, cyfrowych umiejętności oraz dziedzictwa kulturowego 3D (m.in. w kontekście badania jakości oraz International Image Interoperability Framework), croft sourcingu, a nawet tworzeniu nalepek za pomocą narzędzia http://sticker.ly.

 1. The European Commission launches a unique study on 3D digitisation of tangible cultural heritage [na:] „Shaping Europe’s digital future – European Commission”, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-launches-unique-study-3d-digitisation-tangible-cultural-heritage, 12 października 2020 r., udostępniono 11 listopada 2020 r.
 2. Study on quality in 3D digitisation of tangible cultural heritage [na:] „Shaping Europe’s digital future – European Commission”, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-quality-3d-digitisation-tangible-cultural-heritage, 21 kwietnia 2020 r., udostępniono 11 listopada 2020 r.
 3. Building Digital Capacity: sense-making findings and outcomes [na:] „Europeana Pro”, https://pro.europeana.eu/post/building-digital-capacity-sense-making-findings-and-outcomes, udostępniono 11 listopada 2020 r.
 4. Europeana 2020 [na:] „Europeana Pro”, https://pro.europeana.eu/page/conference, udostępniono 11 listopada 2020 r.
 5. IIIF 3D Community Group — IIIF | International Image Interoperability Framework [na:] https://iiif.io/community/groups/3d/, udostępniono 11 listopada 2020 r.
 6. IIIF/iiif-3d-stories, International Image Interoperability Framework 2020.
 7. Secure data storage for the long term – Future-proof data storage [na:] „Piql”, https://www.piql.com/pl/, udostępniono 11 listopada 2020 r.
 8. Survey on quality in digitisation of tangible cultural heritage [na:] https://web.cut.ac.cy/limesurvey/index.php/121155?lang=en, udostępniono 11 listopada 2020 r.
 9. Up D.I., Home [na:] „DIG IT UP”, https://digitup.nl/, udostępniono 11 listopada 2020 r.
 10. Webinars [na:] „Europeana Pro”, https://pro.europeana.eu/page/webinars, udostępniono 11 listopada 2020 r.

Dzień II

Koleiny dzień poświęcony został m.in. takim zagadnieniom jak kuratorowanie przewodników audio w dobie pandemii, ocena wpływu oraz opowieści cyfrowe. Tworzenie opowieści cyfrowych zaprezentowane zostało na przykładzie narzędzia https://exhibit.so, które umożliwia snucie historii opartych np. na obiektach 3D.

Pod koniec dnia odbyło się cyfrowe spotkanie (Digital Aperitivo) w mediach społecznościowych, które miało na celu dzielenie się zasobami kultury za pomocą hasztagów #Europeana2020 oraz #DigitalAperitivo.

 1. A Picture of Change for a World in Constant Motion – The New York Times [na:] https://www.nytimes.com/interactive/2020/08/07/arts/design/hokusai-fuji.html, udostępniono 12 listopada 2020 r.
 2. Bildung B. für politische, Go East! | bpb [na:] „bpb.de”, https://www.bpb.de/veranstaltungen/dokumentation/314735/go-east, udostępniono 12 listopada 2020 r.
 3. Communicators Community [na:] „Europeana Pro”, https://pro.europeana.eu/page/europeana-communicators-group, udostępniono 12 listopada 2020 r.
 4. Digital Aperitivo with Europeana [na:] „Invasioni Digitali”, https://www.invasionidigitali.it/en/digital-aperitivo-with-europeana/, 3 listopada 2020 r., udostępniono 12 listopada 2020 r.
 5. Europeana as a ‘powerful platform for storytelling’ [na:] „Europeana Pro”, https://pro.europeana.eu/project/europeana-as-a-powerful-platform-for-storytelling, udostępniono 12 listopada 2020 r.
 6. Exhibit [na:] https://exhibit.so, udostępniono 12 listopada 2020 r.
 7. Medicina, literatura i cinema – Cursos en línia MOOC (UPF) [na:] https://www.upf.edu/web/mooc-upf/medicina-literatura-i-cinema, udostępniono 12 listopada 2020 r.
 8. MNR · The National Roman Museum [na:] „Museo Nazionale Romano”, https://museonazionaleromano.beniculturali.it/en/, udostępniono 12 listopada 2020 r.
 9. Past for Future | MArTA Museo Archeologico Nazionale di Taranto [na:] „MArTA”, https://museotaranto.beniculturali.it/en/past-for-future/, udostępniono 12 listopada 2020 r.
 10. Remembering the Romanian Revolution | [na:] https://blog.europeana.eu/2019/12/remembering-the-romanian-revolution/, udostępniono 12 listopada 2020 r.
 11. Smartify: Explore a world of arts and culture – Aplikacje w Google Play [na:] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobgen.smartify&hl=pl&gl=US, udostępniono 19 listopada 2020 r.
 12. Understanding Ramon Llull: Philosophy, Arts and Science through the Ars Combinatoria – Cursos en línia MOOC (UPF) [na:] https://www.upf.edu/web/mooc-upf/understanding-ramon-llull, udostępniono 12 listopada 2020 r.
 13. VISYON // Looking Beyond // Innovation Services Company [na:] „VISYON // Looking Beyond // Innovation Services Company”, https://visyon360.com/, udostępniono 12 listopada 2020 r.

Dzień III

Ostatni dzień obrad poświęcony został m.in. cyfrowej transformacji w obszarze kultury, najlepszym praktykom w sektorze GLAM, narzędziom do zarządzania prawami autorskimi, nauczaniu i uczeniu się z IIIF (za pomocą https://exhibit.sohttps://canvas-panel.netlify.app/# | https://fromthepage.com/ | https://storiiies.cogapp.com), a także sztucznej inteligencji.

Główny wykład na zakończenie wygłosił Kevin Kelly. Prelegent poruszył takie tematy jak rzeczywistość rozszerzona, immersja i wirtualna rzeczywistość, sztuczna inteligencja, symultaniczna lokalizacja i mapowanie, nowe UX interfejsów oraz „Internet of Experiences”.  Konferencje zamknęli Prasanna Oommen i Harry Verwayen.

 1. Anna Dream Brush – Anna Zhilyaeva – Virtual Reality Artist – VR painting live performances [na:] https://www.annadreambrush.com/, udostępniono 15 listopada 2020 r.
 2. AR Will Spark the Next Big Tech Platform—Call It Mirrorworld, „Wired”, https://www.wired.com/story/mirrorworld-ar-next-big-tech-platform/.
 3. Canvas-panel-cookbook [na:] https://canvas-panel.netlify.app/#/examples, udostępniono 15 listopada 2020 r.
 4. CODED BIAS [na:] „CODED BIAS”, https://www.codedbias.com, udostępniono 15 listopada 2020 r.
 5. Europeana 2020 – Crisis, change and culture: Keynote – ’A Traveller’s Guide to Digita… [na:] https://europeana2020.sched.com/event/fZ8K/keynote-a-travellers-guide-to-digital-transformation, udostępniono 15 listopada 2020 r.
 6. Europeana 2020 – Crisis, change and culture: Teaching and Learning with IIIF [na:] https://europeana2020.sched.com/event/fZ8W/teaching-and-learning-with-iiif, udostępniono 15 listopada 2020 r.
 7. Exhibit [na:] https://exhibit.so/, udostępniono 15 listopada 2020 r.
 8. FromThePage – transcribe handwritten documents [na:] https://fromthepage.com/, udostępniono 15 listopada 2020 r.
 9. IIIF & Europeana Working Group [na:] „Europeana Pro”, https://pro.europeana.eu/project/iiif-europeana-working-group, udostępniono 15 listopada 2020 r.
 10. KU Leuven Libraries (Belgium) [na:] https://limo.libis.be/primo-explore/collectionDiscovery?vid=KULeuven&collectionId=81386064490001488, udostępniono 15 listopada 2020 r.
 11. Meg O’Hearn, Teaching with IIIF Resources – Europeana 2020 [na:] „Google Docs”, https://docs.google.com/document/d/1mAzBpASRw4IZ7-A-ixkJinSb01Wwpg-F8xg4wfb2694/edit?usp=sharing&usp=embed_facebook, udostępniono 15 listopada 2020 r.
 12. Simultaneous localization and mapping, [w:] Wikipedia, 2020. https://en.wikipedia.org/wiki/Simultaneous_localization_and_mapping.udostępniono 15 listopada 2020 r.
 13. Sioux Group: Ee-ah-sa-pa, Wy-loo-tah-ee-tchah-ta-ma-nee, Eeh-loo-ta. – Manuscripts – Huntington Digital Library [na:] https://hdl.huntington.org/digital/collection/p15150coll7/id/584/rec/5, udostępniono 15 listopada 2020 r.
 14. Storiiies [na:] https://storiiies.cogapp.com/, udostępniono 15 listopada 2020 r.
 15. The pictorial autobiography of Half Moon, an Uncpapa Sioux chief – Harvard Digital Collections [na:] https://digitalcollections.library.harvard.edu/catalog/990056924910203941, udostępniono 15 listopada 2020 r.
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarza.
Lubisz to? Kliknij...

No Comments Yet.

Leave a reply

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×