FOLIO, OLE oraz TIND, czyli nowoczesne LSP

FOLIO, OLE oraz TIND, czyli nowoczesne LSP

W grudniu 2016 r. ukazał się niezwykle ciekawy artykuł dotyczący otwartoźródłowych Platform Usług Bibliotecznych (ang. Library Services Platform, LSP). Tekst stanowi pierwszą w Polsce próbę scharakteryzowania platform LSP w nurcie open source.

Z punktu widzenia technologii bibliotecznych LSP stanowią nowej generacji systemy biblioteczne, czyli następce Zintegrowanych Systemów Bibliotecznych (ang. Integrated Library System, ILS). Systemy LSP działają w chmurze obliczeniowej w modelu SaaS w architekturze multi-tenancy i w przeciwieństwie do ILS zaprojektowane zostały do obsługi zasobów elektronicznych.

W aspekcie CMS należy zaznaczyć, że w ramach omawianego w artykule projektu FOLIO planowane jest utworzenie wielu praktycznych aplikacji, w tym systemu CMS, na którym biblioteki będą mogły utrzymywać swoje witryny.

Artykuł stanowi obowiązkową lekturę dla wszystkich osób, które interesują się innowacyjnymi technologiami w służbie bibliotek oraz dla bibliotekarzy akademickich, których już niebawem czeka „przesiadka” z ILS na LSP.

FOLIO, OLE oraz TIND, czyli nowoczesne platformy usług bibliotecznych: open source i jego komercjalizacja

Il. logo FOLIO, źródło: https://wiki.folio.org/display/COMMUNITY/FOLIO+Graphics+and+Branding+Resources

 

Lubisz to? Kliknij...

1 komentarz

Leave a reply

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×