JBiblioteka, czyli DOSTĘPNY pakiet startowy

JBiblioteka, czyli DOSTĘPNY pakiet startowy

Czym jest Kuźnia dostępnych stron?

K uźnia dostępnych stron to inicjatywa Polskiego Centrum Joomla!, sfinansowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Projekt ma za zadanie wspieranie urzędów, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w aspekcie wdrażania dostępnych serwisów opartych na CMS Joomla! Do podstawowych działań Kuźni, mających na celu zwiększenie dostępności stron www można zaliczyć:

 • rozpowszechnienie darmowych szablonów spełniających kryteria dostępności,
 • rozpowszechnienie darmowych pakietów instalacyjnych posiadających predefiniowaną strukturę treści i nawigacji,
 • udostępnienie zasobu instrukcji i procedur obejmujących tematykę accessability,
 • organizację specjalistycznych szkoleń z zakresu dostępności.

Accessibility, a instytucje użyteczności publicznej

ozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych zobowiązuje wszystkich wydawców serwisów www podmiotów realizujących zadania publiczne, do dostosowania witryn internetowych do wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych. Kryteria te dotyczą spełnienia przez system teleinformatyczny instytucji publicznych wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA.

W związku z powyższym, instytucje publiczne kładą obecnie duży nacisk na wdrażanie dostępnych rozwiązań sieciowych. Z pomocą przychodzi zatem Kuźnia dostępnych stron, która do realizacji tego celu, wykorzystuje szablon wywodzący się z ram projektowych (framework) EF4 firmy Joomla Monster. Szablon (templatka) dostosowany jest pod względem accessibility w następującym zakresie:

 • tryb nocny,
 • tryby wysokiego kontrastu,
 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionek,
 • przełącznik zmiany szerokości układu strony.
Poniżej przedstawione zostało nagranie prezentacji Artura Kaczmarka z firmy Joomla Monster, pt. Jak zbudować stronę zgodną z wytycznymi WCAG 2 0. Prezentacja miała miejsce podczas Joomla! Day 2015 w Gdańsku, a wytyczne omawiane podczas prelekcji zastosowane zostały w pakietach startowych Kuźni.

 

Pakiety startowe Kuźni

P akiety startowe stanowią gotowe pakiety instalacyjne ze specjalnie dostosowanym CMS Joomla!. Pakiet taki należy zainstalować na serwerze, po czym podmienić przykładowe treści na własne. Dzięki temu budowa dostępnego dla osób niepełnosprawnych serwisu internetowego biblioteki lub innej instytucji okazuje się bardzo łatwa.

Po zainstalowaniu pakietu startowego np. JSzkola, uzyskujemy na starcie rozbudowaną strukturę kategorii i nawigacji, odpowiednio dostosowane układy stron, bogatą paletę modułów i treści demo (wraz z tytułami) co daje wyobrażenie, jak będzie wyglądał przyszły serwis www danej instytucji ~ Anna Dyderska ~ współtwórczyni projektu Kuźnia dostępnych stron

W ramach Kuźni wydanych zostało 8 pakietów w 2 wariantach – każdy 6 wersjach kolorystycznych (łącznie 96 szablonów). Należy przy tym zaznaczyć, że pakiety startowe posiadają swoje wersje demonstracyjne:

JBiblioteka

J Biblioteka jest pakietem startowym skierowanym do bibliotek publicznych. Dzięki temu rozwiązaniu książnice otrzymują gotowy pakiet instalacyjny oparty na profesjonalnym szablonie, który spełnia kryteria WCAG 2 0. Pakiet oprócz predefiniowanej struktury i dwóch wersji kolorystycznych posiada między innymi wbudowaną mapę witryny (OSMap) oraz formularz kontaktowy (Visform).

Ponadto przyjazny dla urządzeń mobilnych szablon wyposażony jest w profesjonalną typografię, wiele pozycji modułów oraz przełączniki związane z accessibility.

JBiblioteka

JBiblioteka – wariant 1

Jak wspomniano wcześniej, istnieje możliwość pobrania całego pakietu startowego lub tylko wybranych wersji kolorystycznych szablonów bazowych opartych na frameworku EF4.

W październiku 2016 roku wszystkie pakiety zostały zaktualizowane do Joomla 3.6.2.

Pobierz pakiet startowy JBiblioteka z BIP

Pobierz pakiet startowy JBiblioteka bez BIP

Pobierz szablony bazowe dla bibliotek

 

Bibliografia

 1. Sławomir Piszczek, Prezentacja treści szkolnego serwisu WWW w Joomla!, IT w administracji, Styczeń – Marzec 2016: http://www.itwedukacji.pl/wydania/styczen—marzec-2016/art,1235,prezentacja-tresci-szkolnego-serwisu-www-w-joomla.html
 2. Dostępny Joomla!: http://dostepny.joomla.pl/
 3. Dostępny Joomla! Fapage na Facebooku: https://www.facebook.com/dostepnyjoomla/

 

Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarza.
Lubisz to? Kliknij...

No Comments Yet.

Leave a reply

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×