Liferay & Webtown Roadshow w kontekście DXP

Liferay & Webtown Roadshow w kontekście DXP

W dniu 10 kwietnia 2018 r. w Klubie Bankowca przy ul. Smolnej 6 w Warszawie odbyło się Liferay & Webtown Roadshow. Była to wspólna inicjatywa Liferay oraz Webtown, czyli węgiersko-polskiej firmy będącej platynowym partnerem Liferay. W spotkaniu uczestniczyli specjaliści z kraju i z zagranicy, którzy w większości przypadków na codzień pracują z Liferay Portal. Prezentacje poświęcone zostały kierunkowi rozwoju systemu Liferay, mianowicie platformie cyfrowych doświadczeń ang. Digital Experience Platform. Należy zaznaczyć, że Liferay DXP zapewnia bogate doświadczenie użytkownika oraz świadczenie spersonalizowanych usług poprzez dostarczanie skutecznej zawartości.

W 2018 roku Liferay został uznany za lidera przez firmę analityczną Gartner w raporcie Magic Quadrant w obszarze Digital Experience Platforms.

S potkanie otworzył Piotr Sęk, Dyrektor Generalny Webtown w Polsce, który w imieniu organizatorów powitał przybyłych gości i prelegentów. Następnie Edmund Dueck z Liferay INC w prezentacji pt. Creating and keeping momentum: Proven principles for exceptional experiences in an ever-changing world, przedstawił ideę oraz zasady zapewnienia ludziom pozytywnych doświadczeń. Edmund Dueck podkreślał, że do zasad tych należy zaliczyć „efektywność, prostotę oraz pozytywne emocje”. Powinno się zawsze miło zaskakiwać użytkowników, dostarczać im pewnych wartości oraz starać się wychodzić na przeciwko ludzkim potrzebom.

W dalszej części spotkania Peter Kalmar, Dyrektor Generalny i Współzałożyciel Webtown, wprowadził publiczność w zagadnienia związane z DXP. W swej prezentacji pt. Liferay DXP Make Real Transformation Happen, New features in Liferay DXP, Peter Kalmar wskazał m.in. na takie kwestie jak Experience cloud, integracja różnych systemów w jednej platformie, analiza interakcji oraz śledzenie podróży klienta, GDPR, wspieranie bogatych treści, a także doświadczenia mobilne. Peter Kalmar dokonał również porównania wersji społecznościowej (CE) i komercyjnej (EE) Liferay Portal.

Peter Kalmar: Liferay DXP Make Real Transformation Happen...

Peter Kalmar: Liferay DXP Make Real Transformation Happen…

N astępnie Zoltán Dibó, Dyrektor ds. technologii i współzałożyciel Webtown, w prezentacji pt. Releasing a new digital feature within 2 weeks, is it possible? Agile development with Liferay, zasygnalizował podejście zwinne podczas wytwarzania oprogramowania. Zoltán Dibó podkreślał, że przy takim nastawieniu najważniejszą składową są ludzie oraz ich potrzeby (ludzie pierwsi, ang. people first). Dlatego też zespół Webtown realizuje projekty zgodnie z założeniami Scrum. Co ciekawe, Liferay DXP wspiera microservices (mikrousługi), które są odpowiedzią na problemy architektury monolitycznej.

Zoltán Dibó: Releasing a new digital feature within 2 weeks, is it possible?...

Zoltán Dibó: Releasing a new digital feature within 2 weeks, is it possible?…

P iotr Sęk w prezentacji pt. Jak zaangażować swoich klientów dzięki platformie Liferay DXP, przedstawił możliwości personalizacji treści za pomocą, dostepnej dla wersji EE, funkcji Audience Targeting. Funkcja ta oferuje możliwość targetowania treści dla użytkowników w celu optymalizacji konwersji. Audience Targeting posiada takie cechy jak segmentacja użytkowników, możliwość ustawienia priotytetu, raportowanie oraz ustawienie czasu rozpoczęcia i zakończenia kampani. Uczestnicy spotkania otrzymali sposobność przetestowania funkcji za pomocą czterech predefiniowanych person, które otrzymywały inne treści, wchodząc na stronę z pomoca kodów QR.

Persona Freddy Family

Persona Freddy Family

N a zakończenie Zsolt Babák, architekt Webtown, w sesji technicznej pt. Roundtable about migration from Liferay 6.2 to DXP pokazał najlepsze praktyki związane z migracją Liferay 6.2 do wersji DXP. Zsolt Babák zwrócił uwagę na nową architekturę Liferay DXP, kompatybilność z Apache Felix, API i SPI (Service Provider Interface) oraz środowisko programistyczne Developer studio.

P odsumowując należy stwierdzić, że Liferay & Webtown Roadshow to idealna okazja do bliższego poznania środowiska oraz liderów związanych z Liferay, zarówno w Polsce jak też na Węgrzech. Nowinki ze świata Liferay Portal oraz nawiązane kontakty stanowią cenną wartość, która może wpłynąć na efektywność pracy z tym popularnym otwartoźródłowym systemem typu Enterprise.

Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarza
Lubisz to? Kliknij...

No Comments Yet.

Leave a reply

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×