Spojrzenie na ResearchSpace i ConservationSpace

Spojrzenie na ResearchSpace i ConservationSpace

Wprowadzenie

Wpis poświęcony został dwóm otwartym systemom mianowicie ResearchSpace oraz ConservationSpace. Są to nowej generacji aplikacje dedykowane badaczom i konserwatorom. Systemy wykorzystują nowoczesne technologie, w tym rozwiązania semantyczne. Niniejszy tekst jedynie sygnalizuje dostepność omawianych narzędzi.

ResearchSpace

R esearchSpace opracowany został przez British Museum przy finasowaniu Fundacji Mellona. System wspiera proces badawczy oraz tworzenie i zachowanie wiedzy na potrzeby przyszłych badań. Umożliwia budowę czytelnych maszynowo, semantycznych zasobów – powiązanych i ustrukturyzowanych danych wpisanych w narrację.

ResearchSpace kładzie nacisk na kontekstualizację oraz budowę relacji między dowodami (korzysta z ontologii CIDOC CRM). Aplikacja wspiera badania interdyscyplinrne i umożliwia wizualizację informacji za sprawą grafów, map wiedzy oraz lini czasu. Oprogramowanie posiada wersję demonstracyjną, natomiast kod źródłowy dostępny w serwisie GitHub.

Idea utworzenie oprogramowania opisane została w tekście, autorstwa Dominica Oldmana i in., pt. Reshaping the Knowledge Graph by Connecting Researchers, Data and Practices in ResearchSpace.

ConservationSpace

C onservationSpace sfinansowany został ze środków Fundacji Mellona, opracowany przez badaczy z Uniwersytetu w Yale oraz pracowników instytucji kutury, takich jak Narodowa Galeria Sztuki w Waszyngtonie, a utworzony przez bułgarską firmę Sigma. ConservationSpace to „uszyte dla konserwatorów” oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie dokumentacją konserwatorską oraz wiązanie jej z obiektami.

ResearchSpace zintegrowany jest z przeglądarką obrazów Mirador i umożliwia porówywanie ilustracji, na poziomie detalów w wysokich rozdzielczościach dzięki wsparciu IIIF. Posiada również funkcje semantyczne, które wpływają na skuteczność wyszukiwania i odkrywanie nowych połączeń.

Z aplikacji korzysta już kilka instytucji kultury i sztuki, głównie w USA. Aby uzyskać dostęp do aplikacji należy skontaktować się z jej twórcami. Oprogramowanie jest zarazem częścią większego pakietu do zarządzania muzeum.

Podsumowanie

R ozwiązanie takie jak ResearchSpace oraz ConservationSpace mogą wspierać pracę badaczy, w tym humanistów cyfrowych, oraz specjalistów restauratorów. Obie aplikacje sfinasowane zostały przez Fundację Mellona, która wspomaga m.in. instytucje kultury, takie jak biblioteki i muzea oraz nauki humanistyczne.

Jedno i drugie oprogramowanie posiada innowacyjny charakter i realizuje istotne cele, choć na tę chwile nie posiada wielu wdrożeń. Dlatego też z pewnością należałoby przyjrzeć się dalszemu rozwojowi omawianych systemów.

Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarza.
Lubisz to? Kliknij...

No Comments Yet.

Leave a reply

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×