#KCseria: Potrzeba kurateli cyfrowej

#KCseria: Potrzeba kurateli cyfrowej

A rtykuł Neil’a Beagrie’a pt. „Digital Curation for Science, Digital Libraries, and Individuals („Kuratorstwo cyfrowe dla nauki, bibliotek cyfrowych oraz osób indywidualnych”), opublikowany w otwartym czasopiśmie „International Journal of Digital Curation” VOL 1 (2006), porusza fundamentalne zagadnienia związane z powstaniem oraz rozwojem stosunkowo młodej dziedziny jaką jest kuratorstwo cyfrowe. Kuratela cyfrowa stanowi efekt badań interdyscyplinarnych.

#KCseria jest cyklem postów, ukazujących się na blogu CMS w Bibliotekach, zawierających streszczenia tekstów naukowych z obszaru kurateli cyfrowej.

Neil Beagrie prezentując koncepcję kuratorstwa cyfrowego wskazuje na początkowe problemy związane z ustaleniem spójnej definicji. Wynikały one z odmiennej interpretacji i różnorodnego postrzegania pojęć, związanych z m. in. długoterminową archiwizacją danych, przez przedstawicieli różnych dziedzin i grup zawodowych. Autor artykułu podkreśla, że wspólny dialog między naukowcami, bibliotekarzami, specjalistami informacji oraz archiwistami przyczynił się do ukucia terminu Digital curation – „kuracja” (bądź „kuratorstwo” od ang. curating), które stosowane było już wcześniej w muzeach oraz bibliotekach, a także w naukach biologicznych). Autor omawia przy tym koncepcje i poglądy różnych badaczy związane z powstawaniem tego terminu.

W dalszej części tekstu Neil Beagrie analizuje pokrótce główne okoliczności i czynniki, które wpływają na potrzebę kuratorstwa cyfrowego. Należy do nich nieustanie rosnąca liczba informacji i danych, produkowanych przez ludzi oraz instytucje, a także różnego typu urządzenia i instrumenty badawcze. Są to coraz częściej informacje dostepne tylko w formie elektronicznej, których koszt wytworzenia jest niejednokrotnie niebagatelny. W związku z tym rodzą się problemy wynikające z odpowiedniego zarządzania oraz długoterminowego zabezpieczenia cyfrowych zbiorów informacji.

Kolejnym czynnikiem, związanym z powyższym, jest wkorzystanie technologii ICT do realizacji badań oraz odkrywanie wiedzy z zasobów (kolekcji) wygenerowanych przez urządzenia badawcze i znajdujących się w cyfrowych archiwach (np. na polu astronomii).

Następnie formy publikacji dynamicznej informacji, takie jak nowoczesne bazy danych, generują problemy natury technologicznej, personalnej i organizacyjnej. Wyzwania pojawiają sie również w aspekcie długoterminowego zapewnienia dostepu do informacji. Informacja w formie cyfrowej nie jest trwała i wymaga specjalistycznej opieki w celu uzyskania do niej łatwego dostepu w przyszłości. Problematyka ta wiąże się z zabezpieczeniem oraz archiwizacją ważnych informacji przez różnego typu podmioty i organizacje.

Autor dostrzega także potrzebę odpowiedniej opieki nad kolekcjami informacji cyfrowej należącymi do osób prywatnych. Faktem jest, że każdy z nas gromadzi i zarządza (w różnym stopniu) swoimi prywatnymi cyfowymi treściami, informacjami i danymi na różnego typu urządzeniach. W związku z tym rodzą się różnorodne problemy związane z efektywnym zarządządzaniem, udostepnianiem, długoterminiwym archiwizowaniem czy też zabezpieczeniem informacji.

W ymienione czynniki posiadają ogromny wpływ na dziedzinę związaną z kuratelą cyfrową. Neil Beagrie w podsumowaniu wysuwa postulat zintensyfikowania działań w zakresie budowy „trwałej infrastruktury informatycznej” oraz „rozwoju umiejętności cyfrowych” wśród badaczy i informatologów.

Beagrie, Neil. „Digital Curation for Science, Digital Libraries, and Individuals”. International Journal of Digital Curation 1, nr 1 (22 listopad 2006): 3–16. https://doi.org/10.2218/ijdc.v1i1.2.

Lubisz to? Kliknij...

No Comments Yet.

Leave a reply

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×