#KCseria: Potrzeba kurateli cyfrowej

#KCseria: Potrzeba kurateli cyfrowej

A rtykuł Neil’a Beagrie’a pt. „Digital Curation for Science, Digital Libraries, and Individuals („Kuratorstwo cyfrowe dla nauki, bibliotek cyfrowych oraz osób indywidualnych”), opublikowany w otwartym czasopiśmie „International Journal of Digital Curation” VOL 1 (2006), porusza fundamentalne zagadnienia związane z powstaniem oraz rozwojem stosunkowo młodej dziedziny jaką jest kuratorstwo cyfrowe. Kuratela cyfrowa stanowi efekt badań interdyscyplinarnych.

#KCseria jest cyklem postów, ukazujących się na blogu CMS w Bibliotekach, zawierających streszczenia tekstów naukowych z obszaru kurateli cyfrowej.

Neil Beagrie prezentując koncepcję kuratorstwa cyfrowego wskazuje na początkowe problemy związane z ustaleniem spójnej definicji. Wynikały one z odmiennej interpretacji i różnorodnego postrzegania pojęć, związanych z m. in. długoterminową archiwizacją danych, przez przedstawicieli różnych dziedzin i grup zawodowych. Autor artykułu podkreśla, że wspólny dialog między naukowcami, bibliotekarzami, specjalistami informacji oraz archiwistami przyczynił się do ukucia terminu Digital curation (bazującego na sformułowaniu „kuratorstwo”,  które stosowane było już wcześniej w muzeach oraz bibliotekach, a także w naukach biologicznych). Autor omawia przy tym koncepcje i poglądy różnych badaczy związane z powstawaniem tego terminu.

W dalszej części tekstu Neil Beagrie analizuje pokrótce główne okoliczności i czynniki, które wpływają na potrzebę kuratorstwa cyfrowego. Należy do nich nieustanie rosnąca liczba informacji i danych, produkowanych przez ludzi oraz instytucje, a także różnego typu urządzenia i instrumenty badawcze. Są to coraz częściej informacje dostepne tylko w formie elektronicznej, których koszt wytworzenia jest niejednokrotnie niebagatelny.  W związku z tym rodzą się problemy wynikające z odpowiedniego zarządzania oraz długoterminowego zabezpieczenia cyfrowych zbiorów informacji.

Kolejnym czynnikiem, związanym z powyższym, jest wkorzystanie technologii ICT do realizacji badań oraz odkrywanie wiedzy z zasobów (kolekcji) wygenerowanych przez urządzenia badawcze i znajdujących się w cyfrowych archiwach (np. na polu astronomii).

Następnie formy publikacji dynamicznej informacji, takie jak nowoczesne bazy danych, generują problemy natury technologicznej, personalnej i organizacyjnej. Wyzwania pojawiają sie również w aspekcie długoterminowego zapewnienia dostepu do informacji. Informacja w formie cyfrowej nie jest trwała i wymaga specjalistycznej opieki w celu uzyskania do niej łatwego dostepu w przyszłości. Problematyka ta wiąże się z zabezpieczeniem oraz archiwizacją ważnych informacji przez różnego typu podmioty i organizacje.

Autor dostrzega także potrzebę odpowiedniej opieki nad kolekcjami informacji cyfrowej należącymi do osób prywatnych. Faktem jest, że każdy z nas gromadzi i zarządza (w różnym stopniu) swoimi prywatnymi cyfowymi treściami, informacjami i danymi na różnego typu urządzeniach. W związku z tym rodzą się różnorodne problemy związane z efektywnym zarządządzaniem, udostepnianiem, długoterminiwym archiwizowaniem czy też zabezpieczeniem informacji.

W ymienione czynniki posiadają ogromny wpływ na dziedzinę związaną z kuratelą cyfrową. Neil Beagrie w podsumowaniu wysuwa postulat zintensyfikowania działań w zakresie budowy „trwałej infrastruktury informatycznej” oraz „rozwoju umiejętności cyfrowych” wśród badaczy i informatologów.

Beagrie, Neil. „Digital Curation for Science, Digital Libraries, and Individuals”. International Journal of Digital Curation 1, nr 1 (22 listopad 2006): 3–16. https://doi.org/10.2218/ijdc.v1i1.2.

Lubisz to? Kliknij...

No Comments Yet.

Leave a reply

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×