Usługa „Zapytaj bibliotekarza” na bazie open source

Usługa „Zapytaj bibliotekarza” na bazie open source

Wprowadzenie

„Zapytaj bibliotekarza” (ang. Ask a librarian) to usługa informacyjna, dzięki której można w trybie online zadać pytanie bibliotekarzowi. W tym celu możliwe jest np. zastosowanie otwartego oprogramowania Mibew Messenger. Jest to prosta w użyciu aplikacja, która podobnie jak popularne open source CMS, oparta jest na PHP i MySQL.

Krótkie studium przypadku

B iblioteka Uniwersytecka w Toruniu stosuje otwary Mibew od 2011 roku na potrzeby usługi referencyjnej dostarczanej w środowisku sieciowym. Aplikacja użytkowana jest na co dzień przez różne oddziały Biblioteki Głównej UMK.

Obsługa komuniktora

O programowanie posiada dwie części dostępne przez przeglądarkę, mianowicie część dla użytkowników oraz zaplecze dla operatorów. Pierwsza prezentuje się w formie okna dla czytelników, które aktywuje się po kliknięciu specjalnego przycisku. Druga to, dostępny dla bibliotekarzy z różnymi uprawnieniami, panel sterowania, który umożliwia m.in. „nasłuchiwanie” nowych zapytań i udzielanie odpowiedzi.

Przycisk i okno rozmowy

Mibew generuje specjalny kod przycisku, który można osadzić na wybranej stronie www. Przycisk, który może wyglądać inaczej w zależności od stanu dostępności operatorów, umożliwia zadawanie pytań dyżurującym bibliotekarzom w trybie synchronicznym oraz wysyłanie zapytań za pomocą email w trybie asynchronicznym.

Komunikator Mibew w Bibliotece Głównej UMK obsługują obecnie: Oddział Czasopism, Oddział Informacji, Pracownia Pomorzoznawcza oraz Wolny Dostęp.

Migracja do nowej wersji

P oczątkowo wdrożona wersja posiadała numer 1.6.4, natomiast w lipcu 2019 roku dokonano migracji do wersji 3.2.4. Ze względu na znaczące różnice między wydaniami, automatyczna aktualizacja była niemożliwa. Migracja Mibew Messenger w skrócie polegała na:

  • zainstalowaniu nowej wersji oprogramowania,
  • konfiguracji komunikatora i dostosowaniu szaty graficznej,
  • założeniu kont i grup użytkowników,
  • zamianie adresów obu aplikacji (najnowsza wersja w miejsce starej),
  • instalacji dodatkowych wtyczek.

Podsumowanie

K omunikator Mibew to praktyczne narzędzie, dzięki któremu książnice są w stanie realizować usługę „Zapytaj bibliotekarza”. Aplikacja wspiera szereg funkcjonalności, które mogą okazać się użyteczne, np. szablony odpowiedzi, statystyki, przekazywanie zapytań między działami, czy powiadomienia o nowych połączeniach na pasku tytułu karty przeglądarki (za pomocą wtyczki).

Oczywiście, jak w przypadku różnego typu otwartego oprogramowania, proces instalacji i konfiguracji oraz dostosowanie warstwy prezentacji Mibew Messenger wymaga pewnego nakładu pracy i czasu. Migracja zaś, dla osób które już wcześniej rozpoznały narzędzie (dostępna jest zwięzła dokumentacja), nie sprawia kłopotu i przebiega sprawnie.

 

Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarza.
Lubisz to? Kliknij...

No Comments Yet.

Leave a reply

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.

×